L 199 Forslag til lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi.

Formålet med lovforslaget er at begrænse udbygningen med store solcelleproduktionsanlæg, der ikke har som hovedformål at levere el til ejeren, og som det ikke var hensigten at støtte med den midlertidigt forhøjede støtte, der blev vedtaget med lov nr. 1390 af 23. december 2012 (L 86). Lovforslaget udmønter en tillægsaftale af 19. marts 2013 til den politiske aftale af 15. november 2012 mellem regeringen (Socialdemokratiet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti) og Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti om strategi for solcelleanlæg og øvrige små vedvarende energi (VE)-anlæg.

Fremsat den: 20. marts 2013. Forslag som fremsat.

Vedtaget den: 28. juni 2013. Forslag som vedtaget.

Bilag

Bilag 1

Orientering om høring, fra klima-, energi- og bygningsministeren
Brev til KEB vedr ændring af støtte
Høringsbrev ændring af støtte

Bilag 2

Henvendelse af 21/3-13 fra Kim Stubbergaard Reese, Frederikshavn
Vedrørende L 199 Forslag til lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi
~WRD000.jpg

Bilag 3

Henvendelse af 22/3-13 fra Ole Andersen, Humble
OAN.Energipolitisk Udvalg
~WRD205.jpg

Bilag 4

Henvendelse af 25/3-13 fra Jacob Friis, Agedrup, om forslag til alternative ændringer

Bilag 5

Henvendelse af 5/4-13 fra Leif Blichfeld-Grosen, Nordisk Solenergi ApS

Bilag 6

Henvendelse af 22/4-13 fra Christian Petersen, Stege
Brev til René Christensen
Bilag 1
Bilag 2
Bilag 3
Bilag 4
Bilag 5
Bilag 6
Bilag 7

Bilag 7

Henvendelse af 23/4-13 fra Leif Blichfeld-Grosen, Nordisk Solenergi ApS

Bilag 8

Henvendelse af 25/4-13 fra Nordisk Solenergi ApS

Bilag 9

Høringssvar og høringsnotat, fra klima-, energi- og bygningsministeren
Høringsnotat L199
Bilag 1 - Høringsvar L199
Brev til KEB - Høringsnotat til L 199

Bilag 10

Henvendelse af 28/4-13 fra Mikkel Palsby

Bilag 11

Henvendelse af 29/4-13 fra Nordisk Solenergi ApS

Bilag 12

Henvendelse af 30/4-13 fra Andelsboligforeningernes Fællesrepræsentation (ABF)

Bilag 13

Henvendelse af 30/4-13 fra Dansk Solcelleforening

Bilag 14

Tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

Bilag 15

Henvendelse af 1/5-13 fra Peter Tørsløv, Lyngby

Bilag 16

Henvendelse af 6/5-13 fra European Energy A/S
Brev til udvalg vedr. solcelleprojekterne i Nakskov - R01KEA
Building permit - solar plant 400 kW - Narvikvej 9 matr 1a Krukholm Na

Bilag 17

Henvendelse af 7/5-13 fra Dansk Solcelleforening

Bilag 18

1. udkast til betænkning

Bilag 19

Henvendelse af 14/5-13 fra European Energy A/S
Henvendelse
Konsekvens af lovændring 06-05-2013x

Bilag 20

Henvendelse af 15/5-13 Leif Blichfeld-Grosen, Nordisk Solenergi ApS
Henvendelse fra Nordisk Solenergi ApS
Bilag - 11 akter til udlevering

Bilag 21

Henvendelse af 16/5-13 Leif Blichfeld-Grosen, Nordisk Solenergi ApS
Henvendelse fra Nordisk Solenergi ApS
Bilag

Bilag 22

Henvendelse af 18/5-13 fra Fyns Energigruppe Aps

Bilag 23

Ændringsforslag fra klima-, energi- og bygningsministeren
Oversendelsesbrev til KEB ÆF L199
Ændringsforslag til L 199 på tag og integreret i bygning

Bilag 24

2. udkast til betænkning

Bilag 25

Henvendelse af 24/5-13 fra Leif Blichfeld-Grosen, Nordisk Solenergi ApS

Spørgsmål og svar

Spm. 1

Spm. om ministeren vil kommentere henvendelsen af 21/3-13 fra Kim Stubbergaard Reese, Frederikshavn, til klima-, energi- og bygningsministeren
KEB - L 199, svar på spm. 1
Udvalgsspørgsmål.pdf

Spm. 2

Spm. om kommentar til henvendelsen af 22/3-13 fra Ole Andersen, Humble
Udvalgsspørgsmål.pdf
KEB - L 199, svar på spm. 2

Spm. 3

Spm. om kommentar til henvendelse af 25/3-13 fra Jacob Friis, Agedrup, om forslag til alternative ændringer, jf. L 199 - bilag 4, til klima-, energi- og bygningsministeren
Udvalgsspørgsmål.pdf
KEB - L 199, svar på spm. 3

Spm. 4

Spm. om ministerens kommentar til henvendelsen af 5/4-13 fra Leif Blichfeld-Grosen, Nordisk Solenergi ApS, til
KEB - L 199, svar på spm. 4
Udvalgsspørgsmål.pdf

Spm. 5

Spm. om ministerens kommenetar til henvendelsen af 22/4-13 fra Christian Petersen, til klima-, energi- og bygningsministeren
Udvalgsspørgsmål.pdf
Svar på KEB spm 5 til L 199

Spm. 6

Spm. om ministerens kommentar til henvendelsen af 23/4-13 fra Leif Blichfeld-Grosen, Nordisk Solenergi ApS, til klima-, energi- og bygningsministeren
Udvalgsspørgsmål.pdf
KEB - L 199, svar på spm 6

Spm. 7

Spm. om kommentar til henvendelse af 25/4-13 fra Nordisk Solenergi ApS, til klima-, energi- og bygningsministeren
Udvalgsspørgsmål.pdf
Svar spm 7 L 199 Leif Blichfeld

Spm. 8

Spm. om ministeren kommentar til henvendelsen af 28/4-13 fra Mikkel Palsby, til klima-, energi- og bygningsministeren
KEB - L 199, svar på spm. 8
Udvalgsspørgsmål.pdf

Spm. 9

Spm. om ministerens kommentar til henvendelsen af 29/4-13 fra Nordisk Solenergi ApS, til klima-, energi- og bygningsministeren
Udvalgsspørgsmål.pdf
KEB - L 199 svar spm 9

Spm. 10

Spm. om ministerens kommentar til henvendelsen af 30/4-13 fra Andelsboligforeningernes Fællesrepræsentation (ABF), til klima-, energi- og bygningsministeren
KEB - L 199, svar på spm. 10
Udvalgsspørgsmål.pdf

Spm. 11

Spm. om ministerens kommentar til henvendelsen af 1/5-13 fra Peter Tørsløv, Lyngby, til klima-, energi- og bygningsministeren
KEB - L 199, svar på spm. 11
Udvalgsspørgsmål.pdf

Spm. 12

Spm. om ministerens kommentar til henvendelsen af 6/5-13 fra European Energy A/S, til klima-, energi- og bygningsministeren
Udvalgsspørgsmål.pdf
KEB - L 199, svar på spm. 12

Spm. 13

Spm. om at fremsende dokumentation for det påståede hul i loven (L 86), der er begrundelsen for aftalen af 19. marts 2013 og fremsættelsen af L 199, til klima-, energi- og bygningsministeren
KEB - L 199, svar på spm. 13
Udvalgsspørgsmål.pdf

Spm. 14

Spm. om, mange jordbaserede solcelleanlæg der er blevet anmeldt til et netselskab inden den 20. marts 2013, til klima-, energi- og bygningsministeren
Udvalgsspørgsmål.pdf
KEB - L 199, svar på spm. 14

Spm. 15

Spm. om, hvor mange solcelleanlæg der er anmeldt til Energinet.dk og nettilsluttet inden den 20. marts 2013 under den nye solcellelov (L 86), til klima-, energi- og bygningsministeren
KEB - L 199, svar på spm. 15
Udvalgsspørgsmål.pdf

Spm. 16

Spm. om ministerens dokumentation for, at de planlagte og eventuelt anmeldte jordbaserede solcelleanlæg ikke har til formål (uanset selskabskonstruktion) at levere elektricitet til ejerens formodede fremtidige elforbrug, til klima-, energi- og bygningsministeren
Udvalgsspørgsmål.pdf
KEB - L 199, svar på spm. 16

Spm. 17

Spm., om ministeren mener, Købehavns Kommune udnytter et hul i loven, når man på renseanlægget Damhusåen har etableret et jordbaseret solcelleanlæg på 777 kW, til klima-, energi- og bygningsministeren
L 199 spm 17 - svarudkast
Udvalgsspørgsmål.pdf

Spm. 18

Spm. om ministerens forklaring på, at Energistyrelsen endnu ikke har dispenseret fra kravet i elforsyningslovens § 4, stk. 1, om selskabsmæssig udskillelse af kommunale solcelleanlæg og af kommunale spildevandsfællesskabers biogasbaserede elproduktion, til klima-, energi- og bygningsministeren
Udvalgsspørgsmål.pdf
KEB - L 199, svar på spm. 18

Spm. 19

Spm. om at fremsende faktuel dokumentation for, at jordbaserede fællesanlæg i gennemsnit er ca. 40 pct. billigere at etablere end tilsvarende tagplacerede fællesanlæg, til klima-, energi- og bygningsministeren
KEB - L 199, svar på spm. 19
Udvalgsspørgsmål.pdf

Spm. 20

Spm. om at redegøre for, om alle mindre og mellemstore solcelleanlæg, der i dag er nettilsluttet under L 86 – uden betydelige ekstra udgifter – kan timeafregne deres elproduktion (simpel nettoopgørelse), samt at oplyse, hvornår ministeren forventer, at ”3. afregningsgruppe” er på plads, til klima-, energi- og bygningsministeren
Udvalgsspørgsmål.pdf
KEB - L 199, svar på spm. 20

Spm. 21

Spm. om at fremsende ministerens notificeringsskrivelse til EU under statsstøttereglerne samt oplyse, hvornår ministeren forventer, at prisstøtten (L 86) er godkendt, til klima-, energi- og bygningsministeren
KEB - L 199, svar på spm. 21
Udvalgsspørgsmål.pdf

Spm. 22

Spm., om det er ministerens forventning, at notifikationen af L 199 kan risikere yderligere at forlænge Europa-Kommissionens sagsbehandling af prisstøtten i L 86, til klima-, energi- og bygningsministeren
Udvalgsspørgsmål.pdf
KEB - L 199, svar på spm. 22

Spm. 23

Spm., om ministeren kan udelukke, at Europa-Kommissionen kunne få den opfattelse, at L 199 indeholder betydelige elementer af prohibitiv karakter, til klima-, energi- og bygningsministeren
KEB - L 199, svar på spm. 23
Udvalgsspørgsmål.pdf

Spm. 24

Spm. om ministerens kommentar til henvendelsen af 7/5-13 fra Dansk Solcelleforening, til klima-, energi- og bygningsministeren
Udvalgsspørgsmål.pdf
KEB - L 199, svar på spm. 24

Spm. 25

Spm. om ministerens kommentar til henvendelsen af 14/5-13 fra European Energy A/S, til klima-, energi- og bygningsministeren
L 199 spm 25 svarudkast
Udvalgsspørgsmål.pdf

Spm. 26

Spm. om ministerens kommentar til henvendelsen af 15/5-13 fra Leif Blichfeld-Grosen, Nordisk Solenergi ApS, til klima-, energi- og bygningsministeren
KEB - L 199, svar på spm. 26
Udvalgsspørgsmål.pdf

Spm. 27

MFU spm., om ministeren eller skatteministeren har modtaget oplysninger fra SKAT om uhensigtsmæssigheder i den gældende lovgivning om støtte til solcelleanlæg og i bekræftende fald, hvornår, til klima-, energi- og bygningsministeren
Udvalgsspørgsmål.pdf
svar spm 27 til L 199

Spm. 28

Spm. om ministerens kommentar til henvendelsen af 16/5-13 fra Leif Blichfeld-Grosen, Nordisk Solenergi ApS, til klima-, energi- og bygningsministeren
Udvalgsspørgsmål.pdf
svar spm 28 til L199

Spm. 29

Spm. om ministerens kommentar til henvendelsen af 18/5-13 fra Fyns Energigruppe Aps, til klima-, energi- og bygningsministeren
Udvalgsspørgsmål.pdf
KEB - L 199, svar på spm. 29
notat vedr. afgrænsning af fælles anlæg

Spm. 30

Spm. om ministerens kommentar til henvendelsen af 24/5-13 fra Leif Blichfeld-Grosen, Nordisk Solenergi, klima-, energi- og bygningsministeren
Udvalgsspørgsmål.pdf
svar spm 30 til L 199 (2)
Bilag til svar på spm 30 L199 omkostninger ved store solcelleanlæg (3)

Spm. 31

Spm. om ministerens kommentar til henvendelsen af 27/5-13 fra Dansk Solcelleforening, til klima-, energi- og bygningsministeren
svar spm 31 til L 199
Udvalgsspørgsmål.pdf

Spm. 32

Spm. om ministerens kommentar til henvendelsen af 29/5-13 fra VE Energy.dk, til klima-, energi- og bygningsministeren
Udvalgsspørgsmål.pdf
svar spm 32 til L 199

Spm. 33

Spm. om ministerens kommentar til henvendelsen af 29/5-13 fra Leif Blichfeld-Grosen, Nordisk Solenergi, til klima-, energi- og bygningsministeren
Udvalgsspørgsmål.pdf
KEB - L 199, svar på spm. 33

Spm. 34

Spm. om ministerens kommentar til henvendelsen af 30/5-13 fra Dansk Solcelleforening, til klima-, energi- og bygningsministeren
Udvalgsspørgsmål.pdf
Svar på spm. 34
Svar til Dansk Solcelleforening

Spm. 35

Spm. om ministerens kommentar til henvendelsen af 30/5-13 fra Leif Blichfeld-Grosen, Nordisk Solenergi, til klima-, energi- og bygningsministeren
Svar på spm. 35
Udvalgsspørgsmål.pdf

Spm. 36

Spm. om ministerens kommentar til henvendelsen af 31/5-13 fra Leif Blichfeld-Grosen, Nordisk Solenergi, til klima-, energi- og bygningsministeren
Udvalgsspørgsmål.pdf
svar spm 36 til L 199

Spm. 37

Spm. om – med henvisning til henvendelsen af 30. maj 2013 fra Leif Blichfeld-Grosen, Nordisk Solenergi ApS, (bilag 42) – at redegøre for, i hvilket omfang de foreslåede 7 ændringer af den oprindelige solcellelov for private husstande og ikke-erhvervsmæssigt benyttede bebyggelser vil indfri de efterfølgende 6 nævnte formål, til klima-, energi- og bygningsministeren
Udvalgsspørgsmål.pdf
KEB - L 199, svar på spm. 37

Spm. 38

Spm. om ministerens kommentar til henvendelse af 3/6-13 fra Ole Andersen, Humble, til klima-, energi- og bygningsministeren
Udvalgsspørgsmål.pdf
KEB - L 199, svar på spm. 38

Spm. 39

Spm. om ministerens kommentar til henvendelsen af 6/6-13 fra Leif Blichfeld-Grosen, Nordisk Solenergi, til klima-, energi- og bygningsministeren
KEB - L 199, svar på spm. 39
Udvalgsspørgsmål.pdf

Spm. 40

Spm. om ministerens kommentar til henvendelsen af 6/6-13 fra VE Energy.dk, til klima-, energi- og bygningsministeren
Udvalgsspørgsmål.pdf
svar spm 40 til L 199

Spm. 41

Spm. om ministerens kommentar til henvendelsen af 6/6-13 fra Sine Pejs, Viridis Solar Stystems, til klima-, energi- og bygningsministeren
svar spm 41 til l199
Svar til Sine Pejs om solceller
Udvalgsspørgsmål
Udvalgsspørgsmål.pdf

Spm. 42

Spm. om ministerens kommentar til henvendelsen af 7/6-13 fra Leif Blichfeld-Grosen, Nordisk Solenergi, til klima-, energi- og bygningsministeren
Udvalgsspørgsmål.pdf
svar spm 42 til L 199-2
KEB - L 199, svar på spm. 39
L 199 - bilag 52
13-25487 Udvalgsspørgsmål 1257763 3 0

Spm. 43

Spm. om ministerens kommentar til henvendelsen af 7/6-13 fra European Energy A/S, til klima-, energi- og bygningsministeren
svar spm 43 til L 199
Udvalgsspørgsmål.pdf

Spm. 44

Spm. om ministerens kommentar til henvendelsen af 7/6-13 fra Leif Blichfeld-Grosen, Nordisk Solenergi, til klima-, energi- og bygningsministeren
Udvalgsspørgsmål.pdf
svar spm 44 til L 199

Spm. 45

Spm. om ministerens kommentar til henvendelsen af 12/6-13 fra Green Force Company A/S, til klima-, energi- og bygningsministeren
Udvalgsspørgsmål.pdf
svar spm 45 til L 199

Spm. 46

Spm. om ministerens kommentar til henvendelsen af 12/6-13 fra Bjørn Hansen, Gentofte, til klima-, energi- og bygningsministeren
Svar KEB spm 46 vedr. L 199
Udvalgsspørgsmål.pdf

Spm. 47

Spm. om ministerens kommentar til henvendelsen af 13/6-13 fra TEKNIQ Installatørernes Organisation, til klima-, energi- og bygningsministeren
Udvalgsspørgsmål.pdf
svar spm 47 til L 199

Spm. 48

Spm. om ministerens kommentar til henvendelsen af 14/6-13 fra VIASOL A/S, til klima-, energi- og bygningsministeren
svar spm 48 til L 199
Udvalgsspørgsmål.pdf

Spm. 49

Spm. om kommentar til henvendelse af 17/6-13 fra Solenergi Danmark ApS, til klima- energi- og bygningsministeren
Udvalgsspørgsmål.pdf
svar spm 49 til L 199

Spm. 50

Spm. om ministerens kommentar til henvendelsen af 18/6-13 fra Ole Andersen, Humble, til klima-, energi- og bygningsministeren
svar spm 50 til L 199
Udvalgsspørgsmål.pdf

Spm. 51

Spm. om ministerens kommentar til henvendelsen af 18/6-13 fra Vestegnens Vedvarende Elværk I/S, til klima-, energi- og bygningsministeren
Udvalgsspørgsmål.pdf
svar spm 51 til L 199

Spm. 52

Spm. om ministerens kommentar til henvendelsen af 18/6-13 fra Hejsel Solel ApS, til klima-, energi- og bygningsministeren
svar spm 52 til L 199
Udvalgsspørgsmål.pdf

Spm. 53

Spm. om ministerens kommentar til henvendelsen af 20/6-13 fra Solenergi Danmark ApS, til klima- energi- og bygningsministeren
Udvalgsspørgsmål.pdf
svar spm 53 til L 199

Spm. 54

Spm. om at kommentere artiklen i Berlingske Business den 21. juni 2013: ”Ny solcellelov overhalet af virkeligheden”, og herunder redegøre for, om det er korrekt, at solcelle-udbygningen allerede i år vil nå 760 MW, og hvordan ministeren i så fald vil forholde sig, til klima-, energi- og bygningsministeren
svar spm 54 til L 199
Udvalgsspørgsmål.pdf

Spm. 55

Spm. om ministerens kommentar til henvendelsen af 22/6-13 fra Solenergi Danmark ApS, til klima- energi- og bygningsministeren
Udvalgsspørgsmål.pdf
svar spm 55 til L 199

Spm. 56

Spm. om ministerens kommentar til henvendelsen af 25/6-13 fra VIASOL A/S, til klima-, energi- og bygningsministeren
Udvalgsspørgsmål.pdf
svar spm 56 til L 199

Spm. 57

Spm. om ministerens kommentar til henvendelsen af 25/6-13 fra VIASOL A/S, til klima-, energi- og bygningsministeren
svar spm 57 til L 199
Udvalgsspørgsmål.pdf

Spm. 58

Spm. om ministerens kommentar til henvendelsen af 25/6-13 fra Fyns Energigruppe ApS, til klima-, energi- og bygningsministeren
Udvalgsspørgsmål.pdf
svar spm 58 til L 199

Samrådsspørgsmål

Spm. A

Samrådsspm. om at forklare forløbet omkring ændringen af støtten til solceller i L 86 og L 199 som omtalt i Berlingske Tidende den 24. maj 2013, til klima-, energi- og bygningsministeren

Spm. B

Samrådsspm. om at forklare forløbet omkring ændringen af støtten til solceller, til klima-, energi- og bygningsministeren

Spm. C

Samrådsspm., om ministeren bekræfte, at de samlede subsidier til solceller på sigt vil løbe op i 10-15 mia. kr., som det fremgår af Frede Vestergaards analyse i Weekendavisen den 7. juni 2013, og at det udstukne loft på 760 MW vil blive fastholdt på trods af, at det forventes nået allerede i 2014 og således vil lægge solcellebranchen brak frem til 2020, til klima-, energi- og bygningsministeren

Spm. D

Samrådsspm., om ministeren vil gennemføre den igangværende lovgivning om solceller på trods af oplysninger i pressen om, at Energistyrelsen ikke kan fremskaffe den fulde overblik før sommerferien og at man derfor ”er nødt til at agere ud fra en usikker viden”, til klima-, energi- og bygningsministeren

Denne side er en støtteside til TaxCons betalingstjenester, www.momsmail.dk og www.skattemail.dk.

Brugen af informationerne på siden er underlagt TaxCons almindelige ansvarsfraskrivelse.

TaxCon Medier I/S påtager sig således intet ansvar for oplysningernes rigtighed eller fuldstændighed og ej heller noget ansvar for økonomiske konsekvenser af at have truffet beslutninger på baggrund af oplysninger fundet på dette websted.