B 141 Forslag til folketingsbeslutning om afskaffelse af multimedieskatten.

Forslaget pålægger regeringen at fremsætte lovforslag inden udgangen af 2011 om at afskaffe multimedieskatten. Forslagsstillerne henviser bl.a. til, at de økonomiske udfordringer nødvendiggør et fleksibelt arbejdsmarked og bedst mulige rammevilkår for erhvervslivet, men at multiemdieskatten modarbejder dette.

Fremsat den: 1. juni 2011. Forslag som fremsat.

Bilag

Bilag 1

Fastsat tidsplan for udvalgets behandling af forslaget

Bilag 2

1. udkast til betænkning

Bilag 3

Betænkning afgivet 21/6-11

Denne side er en støtteside til TaxCons betalingstjenester, www.momsmail.dk og www.skattemail.dk.

Brugen af informationerne på siden er underlagt TaxCons almindelige ansvarsfraskrivelse.

TaxCon Medier I/S påtager sig således intet ansvar for oplysningernes rigtighed eller fuldstændighed og ej heller noget ansvar for økonomiske konsekvenser af at have truffet beslutninger på baggrund af oplysninger fundet på dette websted.