B 140 Forslag til folketingsbeslutning om et enklere grundlag for beskatning af fast ejendom.

Efter forslaget skal regeringen fremsætte lovforslag i den kommende folketingssamling om at afskaffe det nuværende ejendomsvurderingssystem med det formål at tilvejebringe et enklere grundlag for beskatning af fast ejendom. Konkret skal de almindelige vurderinger af fast ejendom ophøre, og der skal etableres en ny model for vurdering af nyopførte ejerboliger og for vurdering af erhvervsejendomme. De kommunale indtægter fra grundskyld og dækningsafgift fastholdes.

Fremsat den: 30. maj 2011. Forslag som fremsat.

Bilag

Bilag 1

Henvendelse af 14/6-11 fra Danske Advokater
Hv B 140 a
Hv B 140

Bilag 2

Fastsat tidsplan for udvalgets behandling af forslaget

Bilag 3

1. udkast til betænkning

Bilag 4

Henvendelse af 16/6-11 fra Rafn & Søn ApS

Bilag 5

Skatteministerens kommentar til henvendelsen af 14/6-11 fra Danske Advokater

Bilag 6

Skatteministerens kommentar til henvendelsen af 16/6-11 fra Rafn og Søn

Spørgsmål og svar

Spm. 1

Spm. om at begrunde, hvorfor forslag om den offentlige ejendomsvurdering i lovprogrammerne for folketingsårene 2009-10 og 2010-11 aldrig blev fremsat, til skatteministeren

Spm. 2

Spm. om at fremsende det foreløbige arbejde, der lå bag de to bebudede forslag om den offentlige ejendomsvurdering i lovprogrammerne for folketingsårene 2009-10 og 2010-11, til skatteministeren

Spm. 3

Spm. om at formulere et udkast til, hvordan en lov, der afskaffer den offentlige ejendomsvurdering, ud fra beslutningsforslagets indhold og debatten under 1. behandlingen kan se ud, til skatteministeren

Spm. 4

Spm. om at lave en udtømmende liste over, hvor den offentlige ejendomsvurdering i dag anvendes, til skatteministeren

Spm. 5

Spm. om ministeren mener, at gennemsigtigheden på boligmarkedet for den private forbruger bliver ringere, hvis den offentlige ejendomsvurdering afskaffes, til skatteministeren

Spm. 6

Spm. om ministeren har tiltag, der kan sikre gennemsigtigheden på boligmarkedet, hvis den offentlige ejendomsvurdering afskaffes, til skatteministeren

Spm. 7

Spm. om at redegøre for konsekvenserne for andelsboligforeninger og andelsboligmarkedet, hvis den offentlige ejendomsvurdering afskaffes, til skatteministeren

Spm. 8

Spm. om at bekræfte, at hvis en boligs værdi bliver mindre end værdien i 2001 som følge af udviklingen på boligmarkedet, så vil indehaveren skulle betale mere i ejendomsværdiskat, hvis den offentlige ejendomsvurdering er afskaffet, end hvis den vurdering ville kunne afspejle prisfaldet, til skatteministeren

Spm. 9

Spm. om at redegøre for de administrative procedurer i forbindelse med indberetning af ejendomshandler til myndighederne samt for optagelse i BBR-registeret (www.OIS.dk), til skatteministeren

Spm. 10

Spm. om at tilsende udvalget talepapir fra samrådet den 21. juni 2011 om B 140 (Enklere grundlag for beskatning af fast ejendom) samrådsspørgsmål A, til finansministeren, kopi til skatteministeren

Spm. 11

Spm. om at tilsende udvalget talepapir fra samrådet den 21. juni 2011 om B 140 (Enklere grundlag for beskatning af fast ejendom) samrådsspørgsmål B, til skatteministeren

Samrådsspørgsmål

Spm A

Samrådsspm. om, hvilken konsekvens det vil få for fremskrivningerne af dansk økonomi efter 2020 og holdbarheden (HBI), hvis forslaget om at afskaffe den offentlige ejendomsvurdering vedtages, til finansministeren, kopi til skatteministeren

Spm B

Samrådsspm. om at redegøre for, på hvilke områder man i dag anvender den almindelige offentlige ejendomsvurdering, til skatteministeren

Denne side er en støtteside til TaxCons betalingstjenester, www.momsmail.dk og www.skattemail.dk.

Brugen af informationerne på siden er underlagt TaxCons almindelige ansvarsfraskrivelse.

TaxCon Medier I/S påtager sig således intet ansvar for oplysningernes rigtighed eller fuldstændighed og ej heller noget ansvar for økonomiske konsekvenser af at have truffet beslutninger på baggrund af oplysninger fundet på dette websted.