L 195 B Forslag til lov om ændring af lov om tobaksafgifter og lov om afgift af øl, vin og frugtvin m.m. (Forkortelse af kredittider for tobaksafgift og lempelse af ølmoderationsordningen).

Loven forkorter kredittiderne ved køb af stempelmærker til cigaretter og røgtobak med det formål at finansiere det provenutab, som opstod som følge af, at ikrafttrædelsen af lov om afgift på mættet fedt i visse fødevarer blev udskudt fra den 1. juli 2011 til den 1. oktober 2011.

Der henvises i øvrigt til omtalen under L 195.

Vedtaget 107 stemmer for forslaget (V, S, DF, SF, KF, RV, EL, LA) 0 stemmer imod forslaget 0 stemmer hverken for eller imod forslaget

Fremsat den: 19. maj 2011. Forslag som fremsat.

Bilag

Bilag 1

Høringsskema og høringssvar vedrørende tobaksafgiftsloven, fra skatteministeren

Bilag 2

Høringsskema og høringssvar vedrørende energiforbrug, fra skatteministeren

Bilag 3

Høringsskema og høringssvar vedrørende øl- og vinafgiftsloven, fra skatteministeren

Bilag 4

Supplerende høringsskema vedrørende energiforbrug, fra skatteministeren

Bilag 5

Udkast til tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

Bilag 6

Tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

Bilag 7

1. udkast til betænkning

Bilag 8

Ændringsforslag til 2. behandling, fra skatteministeren

Bilag 9

2. udkast til betænkning

Bilag 10

3. udkast til betænkning

Bilag 11

Betænkning afgivet den 18. maj 2011

Denne side er en støtteside til TaxCons betalingstjenester, www.momsmail.dk og www.skattemail.dk.

Brugen af informationerne på siden er underlagt TaxCons almindelige ansvarsfraskrivelse.

TaxCon Medier I/S påtager sig således intet ansvar for oplysningernes rigtighed eller fuldstændighed og ej heller noget ansvar for økonomiske konsekvenser af at have truffet beslutninger på baggrund af oplysninger fundet på dette websted.