B 27 Forslag til folketingsbeslutning om forenkling af punktafgiftssystemet.

Beslutningsforslaget pålægger regeringen at gennemanalysere punktafgiftssystemet og fremsætte lovforslag til forenkling af systemet inden udgangen af indeværende folketingssamling. Formålet er at forenkle de komplicerede regler for betaling af punktafgifter.

Fremsat den: 23. november 2010. Forslag som fremsat.

Bilag

Bilag 1

Kopi af SAU alm. del - svar på spm. 307, 206 og 148 vedrørende punktafgifter

Denne side er en støtteside til TaxCons betalingstjenester, www.momsmail.dk og www.skattemail.dk.

Brugen af informationerne på siden er underlagt TaxCons almindelige ansvarsfraskrivelse.

TaxCon Medier I/S påtager sig således intet ansvar for oplysningernes rigtighed eller fuldstændighed og ej heller noget ansvar for økonomiske konsekvenser af at have truffet beslutninger på baggrund af oplysninger fundet på dette websted.