L 131 Forslag til lov om dobbeltbeskatningsaftale mellem Danmark og Cypern.

Formålet med lovforslaget er at indhente Folketingets samtykke til, at regeringen tiltræder en ny dobbeltbeskatningsaftale mellem Danmark og Cypern.

Aftalen indeholder regler for, hvornår Danmark og Cypern kan beskatte forskellige former for indkomst, som en person, der er hjemmehørende i den ene stat (bopælsstaten), modtager fra den anden stat (kildestaten), og om hvordan dobbeltbeskatning undgås.

Efter aftalen kan renter og royalties kun beskattes i modtagerens bopælsstat. Offentlige ydelser (herunder sociale pensioner) kan beskattes i kildestaten. Det samme gælder for private pensioner, hvis kildestaten har givet fradrag for indbetalingerne.

Dobbeltbeskatning ophæves ved creditmetoden, så Danmark som bopælsstat nedsætter sin skat af indkomst fra Cypern med den skat, der er betalt i Cypern af denne indkomst. Nedsættelsen kan dog højst udgøre et beløb svarende til den danske skat, der falder på den cypriotiske indkomst.

Fremsat den: 9. februar 2011. Forslag som fremsat.

Vedtaget den: 26. april 2011. Forslag som vedtaget.
Lov nr: 377 af 2. maj 2011

Bilag

Bilag 1

Fastsat tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

Bilag 2

1. udkast til betænkning

Bilag 3

Betænkning afgivet den 6. april 2011

Spørgsmål og svar

Spm. 1

Spm. om på, hvilke områder dobbeltbeskatningsaftalens bestemmelser om informationsudveksling jf. artikel 24 og protokollen, svarer til de bestemmelser, der normalt er gældende ved Danmarks aftaler med EU-medlemsstater, til skatteministeren
SAU L 131 - svar på spm 1
Spørgsmål 1 på L 131

Spm. 2

Spm. om ministeren er indstillet på at arbejde for en ændring, der indebærer, at der kan indgås en aftale med Cypern om indsættelse af en bestemmelse om gennemstrømningsselskaber, som svarer til den, der er i Danmarks aftale med Kuwait, jf. L 132, til skatteministeren
Spørgsmål 2 på L 131
SAU L 131 - svar på spm 2

Spm. 3

Spm. om, hvor den indgåede overenskomst afviger fra den model, som Danmark tilstræber i forhandlinger med andre lande, til skatteministeren
SAU L 131 - svar på spm 3
Spørgsmål 3 på L 131

Spm. 4

Spm. om, hvor den indgåede overenskomst afviger fra OECDS modeloverenskomst, til skatteministeren
Spørgsmål 4 på L 131
SAU L 131 - svar på spm 4

Spm. 5

Spm. om en oversigt over de områder, hvor der tillægges Danmark beskatningsret som kildeland, men hvor Danmark ikke efter interne skatteregler kan udnytte denne beskatningsret, til skatteministeren
SAU L 131 - svar på spm 5
Spørgsmål 5 på L 131

Spm. 6

Spm. om, hvor store beløb, der i 2006-2009 er udloddet i udbytte fra danske selskaber til selskaber og personer i Cypern, til skatteministeren
Spørgsmål 6 på L 131
SAU L 131 - svar på spm 6

Spm. 7

Spm. om, hvor store beløb der i 2006-2009 er betalt i royalty og renter til selskaber og personer i Cypern, til skatteministeren
SAU L 131 - svar på spm 7
Spørgsmål 7 på L 131

Spm. 8

Spm. om størrelsen af investeringer i Danmark fra selskaber og personer i Cypern bedes oplyst, til skatteministeren
Spørgsmål 8 på L 131
SAU L 131 - svar på spm 8

Spm. 9

Spm. om størrelsen af danske investeringer i Cypern, til skatteministeren
SAU L 131 - svar på spm 9
Spørgsmål 9 på L 131

Spm. 10

Spm. om at belyse konsekvensen af den ændrede artikel 8 om international trafik, til skatteministeren
Spørgsmål 10 på L 131
SAU L 131 - svar på spm 10

Spm. 11

Spm. om at bekræfte, at i en række tilfælde er danske selskaber ejet af selskaber registreret på Cypern, hvor dette selskabs egentlige ejere er bosat i Rusland, Hvide Rusland eller Ukraine, til skatteministeren
SAU L 131 - svar på spm 11
Spørgsmål 11 på L 131

Spm. 12

Spm. om hvorledes ministeren vil sikre, at beskatningsretten til Danmark for udbetaling af udbytte, renter og royalty til selskaber, registreret på Cypern kun medfører lempelse i dansk skat, hvis det pågældende selskab er den retsmæssige ejer, og ikke blot et gennemstrømningsselskab, til skatteministeren
Spørgsmål 12 på L 131
SAU L 131 - svar på spm 12

Spm. 13

Spm. om, hvor stor del af de selskaber, der er registreret på Cypern, og som ejer danske datterselskaber, som SKAT anser for at være gennemstrømningsselskaber, til skatteministeren
SAU L 131 - svar på spm 13
Spørgsmål 13 på L 131

Spm. 14

Spm. om, hvor mange af de verserende sager i SKAT, som vedrører gennemstrømningsholdingselskaber, der vedrører danske selskaber, der formelt ejes af et selskab, registreret på Cypern, til skatteministeren
Spørgsmål 14 på L 131
SAU L 131 - svar på spm 14

Spm. 15

Spm. om i hvor mange tilfælde et selskab, registreret på Cypern, skattemæssigt er anset for hjemmehørende i Danmark på grund af bestemmelsen i SEL § 1, stk. 6., til skatteministeren
SAU L 131 - svar på spm 15
Spørgsmål 15 på L 131

Spm. 16

Spm. om, i hvor mange tilfælde SKAT nærmere har undersøgt om et selskab, registreret på Cypern, skattemæssigt bør anses for hjemmehørende i Danmark på grund af bestemmelsen i SEL § 1, stk. 6., til skatteministeren
Spørgsmål 16 på L 131
SAU L 131 - svar på spm 16

Spm. 17

Spm. om i hvor mange tilfælde SKAT har indhentet bistand fra de cypriotiske skattemyndigheder til afgørelse af: - om en person er skattepligtig til Danmark - om et selskab registreret på Cypern er skattepligtig til Danmark efter reglerne i SEL § 1, stk. 6 - om et selskab, registreret på Cypern, er et gennemstrømningsselskab eller gennemstrømningsholdingselskab, til skatteministeren
SAU L 131 - svar på spm 17
Spørgsmål 17 på L 131

Spm. 18

Spm. om artikel 24 om udveksling af oplysninger er i overensstemmelse med OECD’s modeloverenskomst og EU's bistandsdirektiv, til skatteministeren
Spørgsmål 18 på L 131
SAU L 131 - svar på spm 18

Spm. 19

Spm. om at redegøre for baggrunden for og indholdet af den indgåede protokol i tilknytning til artikel 24, til skatteministeren
SAU L 131 - svar på spm 19
Spørgsmål 19 på L 131

Spm. 20

Spm. om artikel 24 om udveksling af oplysninger giver danske skattemyndigheder mulighed for at indhente oplysninger hos de relevante myndigheder i Cypern om, til skatteministeren
Spørgsmål 20 på L 131
SAU L 131 - svar på spm 20

Spm. 21

Spm. om at redegøre nærmere for grundlaget for, at der i bemærkningerne til lovforslaget anførers, at de administrative merudgifter vil udgøre ca. 500.000 kr. til systemtilretning, til skatteministeren
SAU L 131 - svar på spm 21
Spørgsmål 21 på L 131

Spm. 22

Spm. om at redegøre for de 500.000 kr., som de administrative merudgifter til systemtilretning angives at ville udgøre, herunder hvordan de vil blive tilvejebragt, til skatteministeren
Spørgsmål 22 på L 131
SAU L 131 - svar på spm 22

Spm. 23

Spm. om i hvilket omfang SKAT har indhentet oplysninger i sit projekt Money Transfer vedrørende overførsel af beløb til og fra Cypern, hvor der er involveret selskaber med angiven adresse og/eller hjemsted på Cypern, til skatteministeren
SAU L 131 - svar på spm 23
Spørgsmål 23 på L 131

Denne side er en støtteside til TaxCons betalingstjenester, www.momsmail.dk og www.skattemail.dk.

Brugen af informationerne på siden er underlagt TaxCons almindelige ansvarsfraskrivelse.

TaxCon Medier I/S påtager sig således intet ansvar for oplysningernes rigtighed eller fuldstændighed og ej heller noget ansvar for økonomiske konsekvenser af at have truffet beslutninger på baggrund af oplysninger fundet på dette websted.