L 23 Forslag til lov om ændring af lønsumsafgiftsloven, momsloven, registreringsafgiftsloven og forskellige andre love. (Fremrykning af forhøjelse af lønsumsafgift for finansielle virksomheder, lønsumsafgiftsfritagelse for undervisning på professionshøjskoler, ændring af reglerne om renten af registreringsafgift ved bl.a. forholdsmæssig betaling i forbindelse med leasing).

Lovforslaget gennemfører dele af to politiske aftaler: Grøn Vækst 2.0 og Aftale om genopretning af dansk økonomi.

Med lovforslaget udmønter man den del af finansieringen af Grøn Vækst 2.0, som fremrykker forhøjelsen af lønsumsafgiften for den finansielle sektor fra 2013 til den 1. januar 2011. Lovforslaget udmønter endvidere den del af finansieringen af aftalen om genopretning af dansk økonomi, som angår justering af renten af registreringsafgift ved bl.a. forholdsmæssig betaling i forbindelse med leasing.

Samtidig gennemfører lovforslaget en række rettelser og justeringer i momsloven samt i afgiftslovene for tobak, øl og vin, spiritus og mineralolieprodukter.

Fremsat den: 6. oktober 2010. Forslag som fremsat.

Vedtaget den: 2. december 2010. Forslag som vedtaget.
Lov nr: 1361 af 8. december 2010

Bilag

Bilag 1

Høringsskema og høringssvar, fra skatteministeren
Følgebrev til SAU
Høringssvar biler
Høringsskema hovedforslaget
Høringsskema biler
Høringssvar hovedforslaget

Bilag 2

Udkast til tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

Bilag 3

Fastsat tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

Bilag 4

1. udkast til betænkning

Bilag 5

Ændringsforslag, fra skatteministerne
ændringsforslag [DOK407889]X
fremsendelsessskrivelse [DOK406708]

Bilag 6

2. udkast til betænkning

Bilag 7

3. udkast til betænkning

Bilag 8

Ændringsforslag, fra skatteministeren

Bilag 9

Henvendelse af 23/11-10 fra Forsikring og Pension

Bilag 10

4. udkast til betænkning

Bilag 11

Skatteministerens kommentar til henvendelsen af 23/11-10 fra Forsikring og Pension

Bilag 12

Betænkning afgivet den 24. november 2010

Spørgsmål og svar

Spm. 1

Spm. om grundlaget for skønnet vedrørende selskabsskatindkomsten, til skatteministeren
Spørgsmål 1 på L 23
SAU L23 - Svar på spm 1

Spm. 2

Spm. om, hvor stor lønsumsafgiften skulle være, hvis provenuet fra den skulle svare til provenuet ved momsfritagelsen af den finansielle sektor, til skatteministeren
SAU L23 - Svar på spm 2
Spørgsmål 2 på L 23

Spm. 3

Spm. om, hvornår Skatteministeriets og ministeren fik kendskab til, at der findes et momshul som beskrevet på www.politiken.dk d. 22/11-ø10 i artiklen "Andelshavere opfordres til at udnytte momshul", til skatteministeren
Spørgsmål 3 på L 23
svar på spm 3 DOK423586

Spm. 4

Spm. om, hvorfor ministeren ikke på et tidligere tidspunkt har taget initiativ til at lukke det momshul, der er beskrevet på www.politiken.dk d. 22/11-10 i artiklen "Andelshavere opfordres til at udnytte momshul", til skatteministeren
svar på spm 4 DOK423664
Spørgsmål 4 på L 23

Denne side er en støtteside til TaxCons betalingstjenester, www.momsmail.dk og www.skattemail.dk.

Brugen af informationerne på siden er underlagt TaxCons almindelige ansvarsfraskrivelse.

TaxCon Medier I/S påtager sig således intet ansvar for oplysningernes rigtighed eller fuldstændighed og ej heller noget ansvar for økonomiske konsekvenser af at have truffet beslutninger på baggrund af oplysninger fundet på dette websted.