L 73 Forslag til lov for Grønland om visse spil.

Lovforslaget indfører en samlet ny lov om spil i Grønland for de typer af spil, som ikke er overtaget af Grønlands Selvstyre. Det gælder bl.a. lotteri, væddemål og online kasinospil. Lovforslaget svarer stort set til de nye danske regler på området, og det indebærer derfor en delvis liberalisering af udbuddet af væddemål og online kasinospil; Danske Spil beholder dog monopolet på udbud af lotterier i Grønland. De økonomiske konsekvenser er, at man indfører en afgift på de spil, der udbydes i henhold til loven. Afgiften tilfalder den danske stat, og Grønland kompenseres med et beløb på finansloven, der svarer til det beløb, Grønland får i dag, hvor Grønland får del i overskuddet fra Danske Spil. Lovforslaget vil således være provenu-neutralt for både Danmark og Grønland.

Lovforslaget er godkendt af Grønlands Landsting, og skatteministeren fastsætter tidspunktet for, hvornår loven skal træde i kraft. Loven kommer derfor til at træde i kraft samtidig med de allerede vedtagne ændringer af den danske spillelovgivning, som forventes at ske i begyndelsen af 2011.

Fremsat den: 17. november 2010. Forslag som fremsat.

Vedtaget den: 17. marts 2011. Forslag som vedtaget.
Lov nr: 223 af 22. marts 2011

Bilag

Bilag 1

Udkast til tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

Bilag 2

Tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

Bilag 3

EU-Kommissionens brev af den 14. december 2010 vedrørende statsstøttesag nr. C 35/2010 (ex N 302/2010) omhandlende afgifter af onlinespil i den danske lov om afgifter af spil, fra skatteministeren
oversendelsesskrivelse til grønlandsudvalget
Kommissionens brev af 14. december 2010 (offentligt).PDF

Bilag 4

Ændringsforslag fra skatteministeren

Bilag 5

1. udkast til betænkning

Bilag 6

Betænkning afgivet 1. marts

Spørgsmål og svar

Spm. 1

Spm. om at redegøre for den tilpasning af danske regler til grønlandske forhold, som er foretaget i forbindelse med fremsættelsen af lovforslaget, til skatteministeren
Svar på spm 1 (L 73) DOK426560 (2)
Spørgsmål 1 på L 73

Spm. 2

Spm. om i forlængelse af den igangværende drøftelse med EU-kommissionen om den nye danske lovgivning på området, sende udvalget en redegørelse for, om drøftelserne med Kommissionen har resulteret i ændringer eller forhold, som har betydning for dette lovforslag, til skatteministeren
Spørgsmål 2 på L 73
svar på spm 2 (L73) DOK428636

Spm. 3

Spm. om ministeren vil være indstillet på at afsætte af et beløb eller en procentsats af overskuddet til bekæmpelse af ludomani m.v., til skatteministeren
Svar på spm 3 (L 73) DOK430078
Spørgsmål 3 på L 73

Spm. 4

Spm. om en redegørelse for, hvilke konsekvenser Kommissionens åbningsskrivelse vedrørende den danske spillelovgivning har for lovforslaget og den grønlandske spille lovgivning samt lovforslagets videre behandling, til skatteministeren
Spørgsmål 4 på L 73
Svar på spm 4 DOK448974 (2)

Denne side er en støtteside til TaxCons betalingstjenester, www.momsmail.dk og www.skattemail.dk.

Brugen af informationerne på siden er underlagt TaxCons almindelige ansvarsfraskrivelse.

TaxCon Medier I/S påtager sig således intet ansvar for oplysningernes rigtighed eller fuldstændighed og ej heller noget ansvar for økonomiske konsekvenser af at have truffet beslutninger på baggrund af oplysninger fundet på dette websted.