L 74 Forslag til lov om ændring af ligningsloven og personskatteloven. (Investering i vedvarende energi).

Lovforslaget går ud på at forbedre og forenkle vilkårene for investeringer i vedvarende energi-anlæg (VE-anlæg).

Efter den skematiske ordning for opgørelse af vindmølleindkomst medregnes efter gældende regler 60 pct. af den del af bruttoindkomsten fra vindmølledriften, der overstiger 3.000 kr., til den skattepligtige indkomst. Der er ikke adgang til nogen form for fradrag. De 40 pct. af indkomsten, der er skattefri, modsvarer den manglende adgang til fradrag.

Med lovforslaget udvides ordningen for det første til alle former for vedvarende energi, der er omfattet af definitionen af vedvarende energi i lov om fremme af vedvarende energi. Dernæst foreslås bundfradraget forhøjet fra 3.000 kr. til 7.000 kr.

For at undgå at ordningen kommer i konflikt med EU's statsstøtteregler er ordningen udformet således, at det fremover alene er husholdningerne, der får glæde af ordningen.

De nye skatteregler kommer til at gælde alle vedvarende energi-anlæg uanset kapacitet.

Fremsat den: 17. november 2010. Forslag som fremsat.

Vedtaget den: 17. december 2010. Forslag som vedtaget.
Lov nr: 1559 af 21. december 2010

Bilag

Bilag 1

Høringssvar og høringsnotat, fra skatteministeren
høringssvar-VE
Folketinget-høringsskema [DOK404953]
Høringssvar og høringsnotat. fra skatteministeren

Bilag 2

Supplerende høringssvar, fra skatteministeren
Høringssvar fra DI.PDF
FT-høringssvar DI DOK418971 (2) (2)

Bilag 3

Fastsat tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

Bilag 4

1. udkast til betænkning

Bilag 5

Betænkning afgivet den 8. december 2010

Denne side er en støtteside til TaxCons betalingstjenester, www.momsmail.dk og www.skattemail.dk.

Brugen af informationerne på siden er underlagt TaxCons almindelige ansvarsfraskrivelse.

TaxCon Medier I/S påtager sig således intet ansvar for oplysningernes rigtighed eller fuldstændighed og ej heller noget ansvar for økonomiske konsekvenser af at have truffet beslutninger på baggrund af oplysninger fundet på dette websted.