B 48 Forslag til folketingsbeslutning om fradrag for etableringsomkostninger ved tilslutning til højhastighedsforbindelse.

Forslaget pålægger regeringen at fremsætte lovforslag, der indfører fradrag for etableringsomkostninger ved tilslutning til højhastighedsforbindelse. Fradragsordningen skal i første omgang gælde i et år (2014) og målrettes de områder, hvor der i dag er den ringeste adgang til højhastgighedsforbindelse. Ordningen skal efter udløbet af 2014 eventuelt evalueres.

Fremsat den: 19. december 2012. Forslag som fremsat.

Bilag

Bilag 1

Henvendelse af 22/1-13 fra Dansk Energi

Bilag 2

Skatteministerens kommentar til henvendelsen af 22/1-13 fra Dansk Energi

Denne side er en støtteside til TaxCons betalingstjenester, www.momsmail.dk og www.skattemail.dk.

Brugen af informationerne på siden er underlagt TaxCons almindelige ansvarsfraskrivelse.

TaxCon Medier I/S påtager sig således intet ansvar for oplysningernes rigtighed eller fuldstændighed og ej heller noget ansvar for økonomiske konsekvenser af at have truffet beslutninger på baggrund af oplysninger fundet på dette websted.