L 78 Forslag til lov om ændring af ligningsloven. (Ægtefællerabat vedrørende multimediebeskatningen).

Lovforslaget halverer multimedieskatten for den ene ægtefælle i de husstande, hvor begge ægtefæller har arbejdsgiverbetalte multimedier.

Skatterabatten betyder, at det skattepligtige multimediebeløb reduceres med 25 pct. for begge ægtefæller, når begge ægtefæller beskattes. Det svarer til en halvering af skattebetalingen for den ene ægtefælle i forhold til de nugældende regler. Det er dog en betingelse for at opnå nedsættelse, at ægtefællernes samlede skattepligtige værdi af multimedier udgør mindst 4.000 kr.

Lovforslaget er en del af aftalen om finansloven for 2011 mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Kristendemokraterne.

Fremsat den: 17. november 2010. Forslag som fremsat.

Vedtaget den: 17. december 2010. Forslag som vedtaget.
Lov nr: 1563 af 21. december 2010

Bilag

Bilag 1

Lovudkast: Forslag til Lov om ændring af ligningsloven (Ægtefællerabat for multimediebeskatningen)
resumé - multimedier - ægtefællerabat [DOK413730]
lovforslag - multimedier - ægtefællerabat - til høring og hjemmesiden [DOK416339].DO
oversendelse til SAU - ekstern høring - multimediebeskatning [DOK416493]

Bilag 2

Høringssvar, fra skatteministeren
Document [DOK418563]
L 78 - oversendelse af høringssvar til SAU [DOK418559]

Bilag 3

Høringsskema og supplerende høringssvar, fra skatteministeren
Svar.L78.PDF
høringsskema.L78

Bilag 4

Fastsat tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

Bilag 5

1. udkast til betænkning

Bilag 6

2. udkast til betænkning

Bilag 7

Betænkning afgivet den 8. december 2010

Spørgsmål og svar

Spm. 1

Spm. om, hvorfor det er folks civilstand, der er afgørende for, om man kan få multimediebeskatningsrabat, til skatteministeren
svar på spm 1 - L 78 - ægtefællerabat DOK423005
Spørgsmål 1 på L 78

Spm. 2

Spm. om, ægtefællerabat gældende for personer, som er samlevende, men som ikke er gift, til skatteministeren
Spørgsmål 2 på L 78
Svar på spm 2 - L 78 ægtefællerabat DOK425638

Spm. 3

Spm. om, hvilke beregninger der ligger til grund for antagelsen om, at ægtefællerabatten vil resultere i en højere produktionsværdi, til skatteministeren
svar på spm 3 - L 78 - ægtefællerabat DOK425576
Spørgsmål 3 på L 78

Spm. 4

Spm. om ministeren er enig i IT- og Telestyrelsens skøn om, at antallet af hjemmearbejdspladser er faldet med 50.000 siden multimediebeskatningens indførelse, til skatteministeren
Spørgsmål 4 på L 78
svar på spm 4 - L 78 - ægtefællerabat DOK426029 (2)

Spm. 5

Spm. om, i hvilket omfang introduktionen af princippet om nytteværdi for den enkelte i forbindelse med beskatningen af multimedier får konsekvenser for den øvrige personalegodebeskatning, til skatteministeren
svar på spm 5 - L 78 - ægtefællerabat DOK426128 (2)
Spørgsmål 5 på L 78

Spm. 6

Spm. om at oplyse, hvem eller hvad der har fået ministeren til at skifte mening med hensyn til ændringer af multimediebeskatningen, til skatteministeren
Spørgsmål 6 på L 78
Svar på spm 6 - L 78 - ægtefællerabat DOK426203 (2)

Spm. 7

Spm. om ministeren er enig i, at den foreslåede ægtefællerabat øger uligheden mellem ægteviede, samlevende og singler,til skatteministeren
svar på spm 7 - L 78 ægtefællerabat DOK426266 (2)
Spørgsmål 7 på L 78

Spm. 8

Spm. om den foreslåede skattemæssige forskelsbehandling af skatteydere, til skatteministeren
Spørgsmål 8 på L 78
svar på spm 8 - L 78 - ægtefællerabat DOK426893

Spm. 9

Spørgsmålet er tilbagetaget, stillet på L 79 - spm. 4.
Spørgsmål 9 på L 78
Spørgsmålet er tilbagetaget. stillet på L 79 - spm. 4.

Spm. 10

Spm. om teknisk bistand til udformning af et ændringsforslag, der sikrer, at personer, der kun har privat rådighed over én enhed multimedie, undtages fra multimediebeskatningen, og at ægtefællerabatten udgår, til skatteministeren
Spørgsmål 10 på L 78
svar på spm 10 - L 78 ægtefællerabat DOK426895

Spm. 11

Spm. om, hvorfor styrket vækst i lovforslagets bemærkninger angives som en af bevæggrundene for lovforslaget, når der alene er tale om en uunderbygget antagelse om, at ægtefællerabat vil resultere i øget produktivitet, til skatteministeren
L 78 svar på spm 11
Spørgsmål 11 på L 78
svar på spm 11 - L 78 - ægtefællerabat DOK427245

Denne side er en støtteside til TaxCons betalingstjenester, www.momsmail.dk og www.skattemail.dk.

Brugen af informationerne på siden er underlagt TaxCons almindelige ansvarsfraskrivelse.

TaxCon Medier I/S påtager sig således intet ansvar for oplysningernes rigtighed eller fuldstændighed og ej heller noget ansvar for økonomiske konsekvenser af at have truffet beslutninger på baggrund af oplysninger fundet på dette websted.