B 31 Forslag til folketingsbeslutning om indførelse af nummerplader med dannebrog.

Forslaget opfordrer Folketinget til at pålægge regeringen at fremsætte lovforslag, der indfører mulighed for at kunne vælge en nummerpladetype med dannebrog på.

Fremsat den: 22. november 2012. Forslag som fremsat.

Bilag

Bilag 1

Internt dokument

Bilag 2

Skatteministerens kommentar til henvendelsen af 18. januar 2013 fra Peter Sandberg, Værløse

Bilag 3

Internt dokument: Henvendelse af 27/2-13 fra Peter Sandberg, Værløse

Bilag 4

Tidsplan for udvalgets behandling af beslutningsforslaget

Bilag 5

1. udkast til betænkning

Bilag 6

Skatteministerens kommentar til henvendelse af 27/2-13 fra Peter Sandberg, Værløse

Bilag 7

Betænkning afgivet den 20. marts 2013

Denne side er en støtteside til TaxCons betalingstjenester, www.momsmail.dk og www.skattemail.dk.

Brugen af informationerne på siden er underlagt TaxCons almindelige ansvarsfraskrivelse.

TaxCon Medier I/S påtager sig således intet ansvar for oplysningernes rigtighed eller fuldstændighed og ej heller noget ansvar for økonomiske konsekvenser af at have truffet beslutninger på baggrund af oplysninger fundet på dette websted.