L 83 Forslag til lov om ændring af lov om registrering af køretøjer og registreringsafgiftsloven. (Betaling for registrering af køretøjer og justering af godtgørelsen af registreringsafgift ved eksport af køretøjer).

Lovforslaget afskaffer ordningen, hvorefter staten yder en godtgørelse til synsvirksomheder for at registrere køretøjer i Køretøjsregisteret og håndtere nummerplader. Baggrunden er, at ordningen er vanskelig at administrere for synsvirksomhederne og for SKAT.

Samtidig indføres en ny betaling på henholdsvis 200 kr., 100 kr. og 60 kr. på SKATs ekspeditioner ved indregistrering, omregistrering og afmelding af køretøjer.

Endvidere justeres mindstegrænsen for reduktionen på 15 pct. i den godtgørelse af registreringsafgift, der udbetales ved udførsel af brugte biler og motorcykler.Mindstegrænsen foreslås justeret i overensstemmelse med den almindelige prisudvikling siden 2008, hvor mindstegrænsen blev fastsat.

Loven træder i kraft den 1. januar 2013.

Fremsat den: 16. november 2012. Forslag som fremsat.

Vedtaget den: 19. december 2012. Forslag som vedtaget.

Bilag

Bilag 1

Lovudkast: Forslag til lov om ændring af lov om registrering af køretøjer og registreringsafgiftsloven (Betaling for registrering af køretøjer og justering af godtgørelsen af registreringsafgift ved eksport af køretøjer)
Resume.registrering af køretøjer og registreringsafgiftsloven
Lovforslag L83.PDF
L83.høringsmateriale til sau

Bilag 2

Høringssvar, fra Skatteministeriet
L 83 høringssvar
[Captia] Følgebrev tilscan af høringssvar

Bilag 3

Supplerende høringssvar, fra Skatteministeriet
L 83 supplerende høringssvar
[Captia] Følgebrev tilscan af høringssvar

Bilag 4

Fastsat tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

Bilag 5

Høringsskema, fra skatteministeren

Bilag 6

Supplerende høringssvar, fra Skatteministeriet
Høringssvar - Danske Revisorer FSR - ingen bemærkninger [DOK11541594]
[Captia] Følgebrev tilscan af høringssvar

Bilag 7

Henvendelse af 26/11-12 fra Danske Synsvirksomheder

Bilag 8

Henvendelse af 28/11-12 fra Forsikring og Pension
Høringssvar til L83 om ændring af lov om registrering af køretøjer og registreringsafgiftsloven
Hv L 83

Bilag 9

1. udkast til betænkning

Bilag 10

Skatteministerens kommentar til henvendelsen af 26/11-12 fra Danske Synsvirksomheder

Bilag 11

Henvendelse af 3/12-12 fra Danske Synsvirksomheder

Bilag 12

Skatteministerens kommentar til henvendelse af 28/11-12 fra Forsikring og Pension

Bilag 13

Ændringsforslag, fra skatteministeren

Bilag 14

Skatteministerens kommentar til henvendelsen af 3/12-12 fra Danske Synsvirksomheder

Bilag 15

2. udkast til betænkning

Bilag 16

Betænkning afgivet den 12. december 2012

Denne side er en støtteside til TaxCons betalingstjenester, www.momsmail.dk og www.skattemail.dk.

Brugen af informationerne på siden er underlagt TaxCons almindelige ansvarsfraskrivelse.

TaxCon Medier I/S påtager sig således intet ansvar for oplysningernes rigtighed eller fuldstændighed og ej heller noget ansvar for økonomiske konsekvenser af at have truffet beslutninger på baggrund af oplysninger fundet på dette websted.