L 64 Forslag til lov om indgåelse af tillægsaftaler til den dansk-grønlandske dobbeltbeskatningsaftale.

Formålet med lovforslaget er at indhente Folketingets samtykke til, at regeringen tiltræder fire tillægsaftaler til den dansk-grønlandske dobbeltbeskatningsaftale af 18. oktober 1979. Tillægsaftalerne blev underskrevet den 20. februar 2012, men de kan først endeligt tiltrædes fra dansk side, når Folketinget har vedtaget en lov herom.

Aftalerne ændrer bl.a. dobbeltbeskatningsaftalens artikel om pension, så pension som en person, der er bosat i den ene del af riget, modtager fra den anden del af riget (kildestaten) også kan beskattes der, hvis kildestaten har givet fradrag eller bortseelsesret for indbetalinger til ordningen. Dobbeltbeskatning undgås ved, at bopælsstaten nedsætter sin skat med kildestatens skat.

Fremsat den: 14. november 2012. Forslag som fremsat.

Vedtaget den: 13. december 2012. Forslag som vedtaget.
Lov nr: 1227 af 18. december 2012

Bilag

Bilag 1

Fastsat tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

Bilag 2

1. udkast til betænkning

Bilag 3

Ændringsforslag, fra skatteministeren

Bilag 4

2. udkast til betænkning

Bilag 5

Betænkning afgivet den 5. december 2012

Denne side er en støtteside til TaxCons betalingstjenester, www.momsmail.dk og www.skattemail.dk.

Brugen af informationerne på siden er underlagt TaxCons almindelige ansvarsfraskrivelse.

TaxCon Medier I/S påtager sig således intet ansvar for oplysningernes rigtighed eller fuldstændighed og ej heller noget ansvar for økonomiske konsekvenser af at have truffet beslutninger på baggrund af oplysninger fundet på dette websted.