L 66 Forslag til lov om indgåelse af dobbeltbeskatningsaftale mellem Danmark og Kina.

Formålet med lovforslaget er at indhente Folketingets samtykke til, at regeringen tiltræder en ny dobbeltbeskatningsaftale mellem Danmark og Kina. Aftalen blev underskrevet 16. juni 2012 og skal afløse den nuværende aftale fra 1986, som ikke længere afspejler nutidens forhold.

Aftalen har regler for, hvornår Danmark henholdsvis Kina kan beskatte forskellige former for indkomst, som en person eller et selskab, der er hjemmehørende i den ene stat (bopælsstaten), modtager fra den anden stat (kildestaten), og om hvordan bopælsstaten skal lempe dobbeltbeskatning, når begge stater beskatter samme person eller selskab af samme indkomst.

Fremsat den: 14. november 2012. Forslag som fremsat.

Vedtaget den: 27. november 2012. Forslag som vedtaget.
Lov nr: 1096 af 28. november 2012

Bilag

Bilag 1

Tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

Bilag 2

1. udkast til betænkning

Bilag 3

Betænkning afgivet den 20. november 2012

Denne side er en støtteside til TaxCons betalingstjenester, www.momsmail.dk og www.skattemail.dk.

Brugen af informationerne på siden er underlagt TaxCons almindelige ansvarsfraskrivelse.

TaxCon Medier I/S påtager sig således intet ansvar for oplysningernes rigtighed eller fuldstændighed og ej heller noget ansvar for økonomiske konsekvenser af at have truffet beslutninger på baggrund af oplysninger fundet på dette websted.