L 50 Forslag til lov om afgift af husstandsomdelte reklamer (reklameafgiftsloven).

Lovforslaget medfører, at der indføres en afgift pr. kg husstandsomdelte reklamer, hvilket skal medvirke til at reducere mængden af papiraffald.

Det foreslås, at afgiften udformes som en afgift pr. kg husstandsomdelte reklametryksager, og at afgiften differentieres, således at tryksager med EU’s miljømærke Blomsten pålægges en lavere afgiftssats. Lovforslaget medfører således en afgift i 2013 på 2 kr./kg for Blomstmærkede reklamer og 3 kr./kg for ikke-mærkede. Det foreslås, at afgiften herefter stiger for ikke-mærkede reklamer til 4 kr./kg i 2014.

Afgiften foreslås opkrævet ved de distributører, som indgår aftaler med 3. mand om udbringning.

Loven træder i kraft efter EU’s godkendelse, dog tidligst 1. januar 2013.

Lovforslaget er en del af aftalen om finansloven for 2012 mellem regeringen (Socialdemokratiet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti) og Enhedslisten.

Fremsat den: 1. november 2012. Forslag som fremsat.

Vedtaget den: 14. december 2012. Forslag som vedtaget.
Lov nr: 1228 af 18. december 2012

Bilag

Bilag 1

Høringsskema og høringssvar, fra skatteministeren
reklameafgiften_høringssvar 4 af 4
reklameafgiften_høringssvar 3 af 4
reklameafgiften_høringssvar 2 af 4
reklameafgiten_høringssvar 1 af 4
Høringskema reklameafgiften

Bilag 2

Henvendelse af 2/11-12 fra Limfjordsnyt

Bilag 3

Henvendelse af 7/11-12 fra Grafisk Arbejdsgiverforening

Bilag 4

Kopi af henvendelse til kulturudvalget af 22/10-12 fra Danmarks Teaterforeninger vedr. forslag til lov om afgift af husstandsomdelte reklamer (reklameafgiftsloven)

Bilag 5

Svar på udvalgsspørgsmål på alm. del og § 20-spørgsmål stillet inden lovforslagets fremsættelse
Bilag s spm
Svar på udvalgsspørgsmål på alm. del og § 20-spørgsmål stillet inden lovforslagets fremsættelse

Bilag 6

Henvendelse af 9/11-12 fra DRRB - Danske Reklame- og Relationsbureauers Brancheforening
L 50 bilag DRRB_reklameafgift
L 50 bilag
Hv L 50 DRRB

Bilag 7

Udkast til tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

Bilag 8

Skatteministerens kommentar til henvendelsen af 2/11-12 fra Limfjordsnyt
Svar til Limfjordsnyt henvendelse
Svar bilag 2 - henvendelse fra Limfjordsnyt

Bilag 9

Henvendelse af 14/11-12 fra Limfjordsnyt

Bilag 10

Skatteministerens kommentar til henvendelsen af 2/11-12 fra DRRB - Danske Reklame- og Relationsbureauers Brancheforening

Bilag 11

Fastsat tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

Bilag 12

Henvendelse af 15/11-12 fra Danske Medier

Bilag 13

Materiale udleveret under foretræde for Skatteudvalget den 15. november 2012 fra DRRB - Danske Reklame- og Relationsbureauers Brancheforening
DRRBs kommentarer
Materiale udleveret under foretræde for Skatteudvalget den 15. november 2012 fra DRRB - Danske Reklame- og Relationsbureauers Brancheforening

Bilag 14

Henvendelse af 13/11-12 fra Kaliber Reklamebureau as
Fra Kaliber Reklamebureau as
Skatteudvalget-1

Bilag 15

Henvendelse af 16/11-12 fra Idényt A-S
Facts om idényt
notat til skatteudvalget

Bilag 16

Henvendelse af 16/11-12 fra FK Distribution A/S
7007 FK PDK Husstandsomdelte reklamer - Mest til gavn 27092011 final
7007 Effekten af afgifter på husstandsomdelte reklamer
Anmodning om foretræde for SAU

Bilag 17

Henvendelse af 19/11-12 fra KOM-PLET A.m.b.a

Bilag 18

Henvendelse af 19/11-12 fra Hjerting Posten

Bilag 19

Skatteministerens kommentar til henvendelsen af 8/11-12 fra Danske Teaterforening

Bilag 20

Skatteministerens kommentar til henvendelsen af 7/11-12 fra Grafisk Arbejdsgoverforening

Bilag 21

1. udkast til betænkning

Bilag 22

Skatteministerens kommentar til henvendelsen af 19/11-12 fra Hjerting Posten

Bilag 23

Skatteministerens kommentar til henvendelsen af 13/11-12 fra Kaliber Reklamebureau as

Bilag 24

Skatteministerens kommentar til henvendelsen af 16/11-12 fra Idényt A-S

Bilag 25

Skatteministerens kommentar til henvendelsen af 15/11-12 fra Danske Medier

Spørgsmål og svar

Spm. 1

Spm. om at redegøre for, hvilke konsekvenser lovforslaget vil have på forbrugerpriserne, til skatteministeren
Spørgsmål 1 på L 50
Svar spm 1 L 50 DOK11406180

Spm. 2

Spm. om, i hvilken grad ministeren forventer en stigning i antallet af reklameannoncer, som bliver omdelt i omslag af Post Danmark og derved er undtaget for reklameafgiften, til skatteministeren
Svar Spm 2 -L 50 DOK11406199
Spørgsmål 2 på L 50

Spm. 3

Spm. om, hvor store administrative og økonomiske konsekvenser reklameafgiftsloven forventes at få for danske distributører, til skatteministeren
Spørgsmål 3 på L 50
svar spm 3 - L50 DOK11406268

Spm. 4

Spm. om at oplyse fordelingen mellem redaktionelt stof og annoncer for et repræsentativt udsnit af ugeaviserne, til skatteministeren
Svar spm 4 - L 50 DOK11440828
Spørgsmål 4 på L 50

Spm. 5

Spm. om, hvilke økonomiske konsekvenser forventer ministeren, at lovforslaget får for de ugeaviser, der ikke længere kan opretholde en uændret fordeling mellem redaktionelt stof og annoncer uden at blive pålagt afgift, til skatteministeren
Spørgsmål 5 på L 50
Svar spm 5- L 50 DOK11441304

Spm. 6

Spm. om at redegøre for, hvilke ugeaviser, der i gennemsnit har over 25 pct. redaktionelt stof, samt hvilke ugeaviser, der i gennemsnit har under 25 pct. redaktionelt stof, til skatteministeren
Svar spm 6 - L 50 DOK11441814
Spørgsmål 6 på L 50

Spm. 7

Spm. om at oplyse det budgetterede årlige provenu, som husstandsomdelte ugeaviser skal bidrage med efter lovforslaget, til skatteministeren
Spørgsmål 7 på L 50
svar spm 7 L 50 DOK11436610

Spm. 8

Spm. om at redegøre for udenlandske erfaringer fra eksempelvis Sverige og Østrig med afgifter på detailhandelens reklameaviser, til skatteministeren
svar spm 8 L 50 DOK11431073
Spørgsmål 8 på L 50

Spm. 9

Spm. om at redegøre for detailhandelens kontaktpriser ved de mest udbredte former for markedsføring, til skatteministeren
Spørgsmål 9 på L 50
Svar spm 9 L 50 (DOR11433991) DOK11436964

Spm. 10

Spm. om, hvilke medier, der forventes at få øget tilgang af annoncer som følge af, at reklametryksagsmængden forventes reduceret med 25 pct., som det fremgår af lovforslaget, til skatteministeren
Svar spm 10 L 50 (DOR11433991) DOK11437043
Spørgsmål 10 på L 50

Spm. 11

Spm. om at redegøre for de beskæftigelsesmæssige konsekvenser af lovforslaget, jf. forventningen om at reklametryksagsmængden reduceres med 25 pct., til skatteministeren
Spørgsmål 11 på L 50
Svar spm 11 L 50 (DOR11433991) DOK11437123

Spm. 12

Spm. om, hvornår loven forventes at træde i kraft, til skatteministeren
Svar spm 12 L 50 (DOR11433991) DOK11437152
Spørgsmål 12 på L 50

Spm. 13

Spm. om en trykt husstandsomdelt reklame fra et politisk parti belaster miljøet mindre end en tilsvarende reklametryksag, der har erhvervsmæssig karakter, til skatteministeren
Spørgsmål 13 på L 50
Svar spm 13 L 50 (DOR11433991) DOK11437169

Spm. 14

Spm. om et adresseret julekatalog forurener mindre end et ikke-adresseret julekatalog, til skatteministeren
Svar spm 14 L 50 (DOR11433991) DOK11437178
Spørgsmål 14 på L 50

Spm. 15

Spm. om, hvorfor en månedsavis skal betale reklameafgift, hvorimod en avis, der udkommer fire gange om måneden og dermed forurener fire gange så meget, ikke pålægges afgift, til skatteministeren
Spørgsmål 15 på L 50
Svar spm 15 L 50 (DOR11433991) DOK11437183 DOCX (2)

Spm. 16

Spm. om, hvorfor tryksager med samme miljøbelastning behandles forskelligt, såfremt den ene tryksag husstandsomdeles, mens den anden kan afhentes i en butik, til skatteministeren
Spørgsmål 16 på L 50
Svar spm 16 L 50 (DOR11433991) DOK11437199

Spm. 17

Spm. om man forventer, at reduktionen i husstandsomdelte reklamer vil føre til, at forbrugere i højere grad vil handle over internettet, til skatteministeren
Svar spm 17 L 50 (DOR11433991) DOK11437247
Spørgsmål 17 på L 50

Spm. 18

Spm. om at redegøre for den miljømæssige begrundelse for at afgiftsfritage ikke-husstandsomdelte reklamer, til skatteministeren
Spørgsmål 18 på L 50
Svar spm 18 L 50 (DOR11433991) DOK11439343

Spm. 19

Spm. om dele af produktionen af tryksager forventes at flytte til udlandet som følge af lovforslaget, til skatteministeren
Svar spm 19 L 50 (DOR11433991) DOK11437271
Spørgsmål 19 på L 50

Spm. 20

Spm. om, hvor lang tid, der vil gå mellem lovens eventuelle godkendelse i EU og dens ikrafttræden, til skatteministeren
Spørgsmål 20 på L 50
svar spm 20 L 50 (DOR11431401) DOK11437280

Spm. 21

Spm. om at redegøre for danske distributørers forventede arbejdsmængde i forbindelse med opfyldelsen af bestemmelsen i lovforslagets § 2, stk. 3, om formkrav ved brug af sektioner, tillæg og indstik, til skatteministeren
svar spm 21 L 50 (DOR11431401) DOK11437283
Spørgsmål 21 på L 50

Spm. 22

Spm. om, hvorfor der i lovforslaget stilles krav om, at alle sektioner i en ugeavis skal være fremstillet af samme papirmateriale, til skatteministeren
Spørgsmål 22 på L 50
svar spm 22 L 50 (DOR11431401) DOK11437303

Spm. 23

Spm. om, hvilke foreninger, udover foreninger omfattet af folkeoplysningsloven, der ikke er omfattet af afgiftspligten, jf. lovforslagets § 2, stk. 1, nr. 3, til skatteministeren
svar spm 23 L 50 DOK11431401
Spørgsmål 23 på L 50

Spm. 24

Spm. om, hvilke foreninger, der er omfattet af folkeoplysningsloven og som dermed er fritaget for afgift efter lovforslaget, til skatteministeren
Spørgsmål 24 på L 50
Svar spm 24 L 50 DOK11433991

Spm. 25

Spm. om at redegøre for de økonomiske konsekvenser for den ugeavis, der hver anden uge indeholder mindre end 25 pct. redaktionelle artikler og hver anden uge indeholder mere end 25 pct. redaktionelle artikler,til skatteministeren
svar spm 25 L 50 (DOR11431401) DOK11437308
Spørgsmål 25 på L 50

Spm. 26

Spm. om at redegøre for de økonomiske konsekvenser for en ugeavis, der nødsages til at udvide sideantallet med 4 eller 8 sider for at undgå at blive ramt af reklameafgiften, til skatteministeren
Spørgsmål 26 på L 50
svar spm 26 L 50 (DOR11431401) DOK11437315

Spm. 27

Spm. om, hvorvidt det vil være muligt for trykkerier, der ønsker at blive blomstermærkede, at opnå en sådan godkendelse inden lovens ikrafttræden, til skatteministeren
svar spm 27 L 50 (DOR11431401) (DOK11437315) DOK11437368
Spørgsmål 27 på L 50

Spm. 28

Spm. om, hvor længe der har været vedtaget kriterier for blomstermærkede tryksager, til skatteministeren
Spørgsmål 28 på L 50
svar spm 28 L 50 (DOR11431401) (DOK11437315) DOK11437370

Spm. 29

Spm. om, hvilke miljømæssige argumenter der er for, at afgiftsdifferentieringen alene gælder for reklametryksager, der er mærket med det europæiske miljømærke Blomsten og ikke det nordiske miljømærke Svanemærket, til skatteministeren
svar spm 29 L 50 (DOR11431401) (DOK11437315) DOK11437372
Spørgsmål 29 på L 50

Spm. 30

Spm. om, hvor store administrative byrder det vil medføre for de virksomheder, der i forvejen har Svanemærket deres tryksager, men nu også skal være Blomst-mærkede for at opnå afgiftsdifferentieringen, til skatteministeren
Spørgsmål 30 på L 50
svar spm 30 L 50 DOK11437374

Spm. 31

Spm. om at redegøre for begrundelsen for at pålægge en avis som Hus & Have avisen en reklameafgift, til skatteministeren
svar spm 31 L 50 DOK11517354
Spørgsmål 31 på L 50

Spm. 32

Spm. om lovforslaget ikke kan virke konkurrenceforvridende, når en avis som Hus & Have avisen pålægges afgift, mens ugeaviser ikke rammes, til skatteministeren
Spørgsmål 32 på L 50
svar spm 32 L 50 DOK11517416

Spm. 33

Spm. om, hvor mange aviser a la Hus & Have avisen rammes af den foreslåede reklameafgift, til skatteministeren
svar spm 33 L 50 DOK11517488
Spørgsmål 33 på L 50

Spm. 34

Spm. om at oplyse, om Skatteministeriet i lyset af DRRBs oplysninger fastholder, at lovforslaget ikke vil have økonomiske konsekvenser for erhvervslivet, til skatteministeren
Spørgsmål 34 på L 50
svar spm 34 L 50 DOK11517548

Spm. 35

Spm. om at redegøre for de beskæftigelsesmæssige konsekvenser for virksomheder, der producerer/distribuerer husstandsomdelte reklamer, til skatteministeren
svar spm 35 L 50 DOK11517590
Spørgsmål 35 på L 50

Spm. 36

Spm. om at oplyse den socioøkonomiske fordeling af det forventede tab af arbejdspladser, herunder fordelt på bl.a. avisomdelere og trykkeriarbejdere, til skatteministeren
Spørgsmål 36 på L 50
svar spm 36 L 50 DOK11517626

Spm. 37

Spm. om, hvorfor det er valgt at sætte kriteriet for afgiften på distributionsformen og ikke på papiret/tryksværten, til skatteministeren
svar spm 37 L 50 DOK11517147
Spørgsmål 37 på L 50

Spm. 38

Spm. om logikken i, at man efter de foreslåede regler kan stikke en reklametryksag ind i et dagblad og få den omdelt via dagbladet, uden at der skal betales afgift af den, til skatteministeren
Spørgsmål 38 på L 50
svar spm 38 L 50 DOK11517205

Spm. 39

Spm. om, hvorfor en fjernelse af frekvenskravet vil give anledning til afgiftsomgåelse, til skatteministeren
svar SAU spm 39 DOK11535568
Spørgsmål 39 på L 50

Spm. 40

Spm., om de konkurrence - og forbrugerprismæssige konsekvenser af lovforslaget, til skatteministeren
Spørgsmål 40 på L 50
svar sau spm 40 DOK11545357

Spm. 41

Spm. om, andre EU lande har erfaringer med en reklameafgift, til skatteministeren
Spørgsmål 41 på L 50
svar SAU spm 41 DOK11535625

Spm. 42

Spm. om, hvilke konsekvenser det vil have for trykkerier og virksomheders brug af Svanemærket og FSC-mærket, til skatteministeren
svar SAU spm 42 DOK11535650
Spørgsmål 42 på L 50

Spm. 43

Spm. om, hvad vil de provenumæssige konsekvenser være for det offentlige, hvis også aviser og magasiner med minimum 25 pct. redaktionelt indhold, men med en lavere udgivelsesfrekvens end hver 14. dag, fritages for afgiftspligten, til skatteministeren
Spørgsmål 43 på L 50
svar SAU spm 43 DOK11535688

Spm. 44

Spm. om, Kommissionens behandling af lovforslaget efter statsstøttebestemmelserne, til skatteministeren
svar SAU spm 44 DOK11535700
Spørgsmål 44 på L 50

Spm. 45

Spm. om, hvilket grundlag har Skatteministeriet for at afvise høringssvarene fra dagligvarehandelen, herunder bl.a. COOP Danmark og De Samvirkende Købmænd (DSK), som påpeger at afgiften vil medføre større omkostninger og højere forbrugerpriser på dagligvarer, til skatteministeren
Spørgsmål 45 på L 50
svar SAU spm 45 DOK11536052

Spm. 46

Spm. om ministeren kan redegøre nærmere for påstanden i høringsskemaet om, at "gennemsigtigheden forbliver uændret eller måske endda øges" som følge af færre omdelte reklamer, til skatteministeren
svar SAU spm 46 DOK11536068
Spørgsmål 46 på L 50

Spm. 47

Spm. om ministeren kan redegøre for konsekvenserne af lovforslaget for hhv. små, mellemstore og store virksomheder, til skatteministeren
Spørgsmål 47 på L 50
svar sau spm 47 DOK11545358

Spm. 48

Spm. om ministeren vil redegøre for de beskæftigelsesmæssige konsekvenser af lovforslaget isoleret set (frem for de beskæftigelsesmæssige konsekvenser af finansloven samlet som anført i høringsskemaet), til skatteministeren
Spørgsmål 48 på L 50
svar SAU spm 48 DOK11536140

Spm. 49

Spm. om, hvorfor de høringsberettigede organisationers ønske om en revisionsklausul afvises, til skatteministeren
svar spm 49 L 50 DOK11526956
Spørgsmål 49 på L 50

Spm. 50

Spm. om, ministeren kan uddybe kommentaren på side 23 i høringsskemaet, til skatteministeren
Spørgsmål 50 på L 50
svar spm 50 L 50 (DOR11526956) DOK11529832

Spm. 51

Spm. om ministeren kan afvise, at en afgift på husstandsomdelte reklamer vil presse Post Danmark økonomisk, til skatteministeren
svar SAU spm 51 DOK11534520
Spørgsmål 51 på L 50

Spm. 52

Spm. om ministeren kan garantere, at miljømærket Blomsten kan anvendes fra 1/1-14, til skatteministeren
Spørgsmål 52 på L 50
svar SAU spm 52 DOK11536177

Spm. 53

Spm. om reklameafgiftsloven er forenelig med EU's statsstøtteregler og principper for det indre marked, til skatteministeren
svar spm 53 L 50 (DOR11526956) DOK11530104
Spørgsmål 53 på L 50

Spm. 54

Spm. om, hvor mange virksomheder, forventer ministeren, må lukke på grund af reklameafgiften, til skatteministeren
Spørgsmål 54 på L 50
svar SAU spm 54 DOK11536197

Spm. 55

Spm. om, hvor langt indfasningen af Blomst-mærket er, herunder hvornår Blomst-mærket forventes fuldt indfaset, til skatteministeren
svar SAU spm 55 DOK11536209
Spørgsmål 55 på L 50

Spm. 56

Spm. om at bekræfte, at elementer af loven først træder i kraft, når Blomst-mærket er klar, til skatteministeren
Spørgsmål 56 på L 50
svar SAU spm 56 DOK11536214

Spm. 57

Spm. om at oplyse, om der på noget tidspunkt vil blive pålagt fuld afgift, inden Blomst-mærket er klar, til skatteministeren
svar SAU spm 57 DOK11536231
Spørgsmål 57 på L 50

Spm. 58

Spm. om at indhente SKATs vurdering af, om udgivelsen ”Kultur i Viborg” vil være afgiftspligtig, til skatteministeren
Spørgsmål 58 på L 50
svar spm 58 L 50 DOK11522044

Spm. 59

Spm. om, af egen drift, at indhente svarbidrag fra SKAT, således at tilsvarende udvalgsspørgsmål kan besvares fyldestgørende, til skatteministeren
svar spm 59 L 50 DOK11522217
Spørgsmål 59 på L 50

Spm. 60

Spm. om, hvordan kommunalt og regionalt informationsmateriale, der ikke er omfattet af afgiftspligten, defineres, til skatteministeren
Spørgsmål 60 på L 50
svar spm 60 L 50 DOK11531545

Spm. 61

Spm. om, hvilke publikationer fra koncert-/spillesteder og kulturhuse, der er omfattet af afgiftspligten, til skatteministeren
svar spm 61 L 50 DOK11522361
Spørgsmål 61 på L 50

Spm. 62

Spm. om Skatteministeriet vil revurdere sin opfattelse af, at lovforslaget ikke vil have betydning for antallet af arbejdspladser, jf. tilkendegivelser fra flere virksomheder i branchen der siger, at lovforslaget vil have negative konsekvenser for antallet af arbejdspladser, til skatteministeren
Spørgsmål 62 på L 50
svar SAU spm 62 DOK11536254

Spm. 63

Spm. om at forholde sig til branchens vurdering af, at det vil være problemfrit, hvis månedsaviser også afgiftsfritages, så længe de lever op til de øvrige kriterier, herunder om redaktionelt indhold, til skatteministeren
svar spm 63 L 50 (DOR11526956) DOK11532517
Spørgsmål 63 på L 50

Spm. 64

Spm. om at redegøre nærmere for, om ikke en sandsynlig konsekvens af lovforslaget er, at der produceres færre sider, hvilket vil medføre, at de mindst sælgende varer udgår, til skatteministeren
Spørgsmål 64 på L 50
svar sau spm 64 DOK11545360

Spm. 65

Spm. om, hvorvidt en afgrænsning af de afgiftsfritagne publikationer, der tager udgangspunkt i ”Nej tak - ordningen” kombineret med et krav om mindst 25 pct.s redaktionelt indhold ikke stadig ville være baseret på objektive kriterier, til skatteministeren
Spørgsmål 65 på L 50
svar spm 65 L 50 DOK11533043

Spm. 66

Spm. om, hvor meget ministeren forventer, at forbrugerpriserne stiger, hvis lovforslaget bliver vedtaget, til skatteministeren
svar SAU spm 66 DOK11536276
Spørgsmål 66 på L 50

Spm. 67

Spm. om, hvilke overvejelser der lå bag, at man i forbindelse med pinsepakken i 1999 valgte at droppe en reklameafgift, da den angiveligt var i strid med grundloven, til skatteministeren
Spørgsmål 67 på L 50
svar SAU spm 67 DOK11536300

Spm. 68

Spm. om, hvorfor Sverige valgte at afskaffe den reklameafgift, de havde indført, til skatteministeren
svar SAU spm 68 DOK11536321
Spørgsmål 68 på L 50

Spm. 69

Spm., om det er konkurrenceforvridende, at man med en reklameafgift går efter enkelte medier, til skatteministeren
Spørgsmål 69 på L 50
svar spm 69 L 50 DOK11533931

Spm. 70

Spm. om, hvordan arbejdsudbuddet påvirkes af lovforslaget i antal personer, til skatteministeren
svar SAU spm 70 DOK11536339
Spørgsmål 70 på L 50

Spm. 71

Spm. om, hvorfor man i afgrænsningen af reklameafgiften ikke har brugt samme kriterier som gælder for "Nej tak"- ordningen, til skatteministeren
Spørgsmål 71 på L 50
svar spm 71 L 50 DOK11533946

Spm. 72

Spm., om reklameafgiften er en afgift på information og viden, til skatteministeren
svar spm 72 L 50 (DOR11533946) DOK11533961
Spørgsmål 72 på L 50

Spm. 73

Spm., om lovforslagets krav om antallet af udgivelser har en negativ miljøeffekt, til skatteministeren
Spørgsmål 73 på L 50
svar SAU spm 73 DOK11536350

Spm. 74

Spm. om, hvorfor der skal være et frekvenskrav i loven, til skatteministeren
svar spm 74 L 50 DOK11533965
Spørgsmål 74 på L 50

Spm. 75

Spm., om teknisk bistand til at udarbejde et ændringsforslag, som fjerner frekvenskravet i loven, til skatteministeren
Spørgsmål 75 på L 50
svar SAU spm 75 DOK11536374

Spm. 76

Spm., om reklameafgiften rammer hårdere i udkantsområderne, til skatteministeren
svar SAU spm 76 DOK11536406
Spørgsmål 76 på L 50

Spm. 77

Spm., om det vil skabe øget grænsehandel, at der kommer en reklameafgift, til skatteministeren
Spørgsmål 77 på L 50
svar SAU spm 77 DOK11536501

Spm. 78

Spm. om, hvor storen andel af reklamerne i antal kg ministeren forventer flytter over i ugeaviserne eller dagblade, til skatteministeren
svar SAU spm 78 DOK11536517
Spørgsmål 78 på L 50

Spm. 79

Spm., om der gives incitament til at trykke sine reklamer i ugeaviser og dagblade, til skatteministeren
Spørgsmål 79 på L 50
svar SAU spm 79 DOK11536576

Spm. 80

Spm., om konkurrenceforvridning, til skatteministeren
svar SAU spm 80 DOK11536594
Spørgsmål 80 på L 50

Spm. 81

Spm., om miljømæssige konsekvenser af loven, til skatteministeren
Spørgsmål 81 på L 50
svar SAU spm 81 DOK11539933

Spm. 82

Spm. om, hvordan der er forbedret miljøeffekt af, at en reklame, der ellers bliver pålagt afgift, bliver undtaget for afgift, til skatteministeren
Spørgsmål 82 på L 50
svar spm 82 L 50 DOK11533967

Spm. 83

Spm., om konkurrenceforvridning, til skatteministeren
svar spm 83 L 50 DOK11533974
Spørgsmål 83 på L 50

Spm. 84

Spm., om den provenumæssige konsekvens, til skatteministeren
Spørgsmål 84 på L 50
svar spm 84 L 50 (DOR11533965) DOK11533987

Spm. 85

Spm., om at yde teknisk bistand til at udarbejde et ændringsforslag, som holder distributørerne skadesløse for tab, til skatteministeren
svar SAU spm 85 DOK11538439
Spørgsmål 85 på L 50

Spm. 86

Spm. om at redegøre for, om Radikale Venstres ordfører Nadeem Farooq har ret i, at reklameafgiften vil have nogle effekter på markedet og beskæftigelsen, til skatteministeren
Spørgsmål 86 på L 50
svar SAU spm 86 DOK11536654

Spm. 87

Spm. om at redegøre for, om Socialdemokraternes ordfører Thomas Jensen har ret i, at reklameafgiften isoleret set har negative konsekvenser for arbejdspladserne, jf. 1. behandlingen, til skatteministeren
svar SAU spm 87 DOK11536672
Spørgsmål 87 på L 50

Spm. 88

Spm. om at redegøre for, om det er en tilsigtet konsekvens af lovforslaget, som SF's ordfører Jesper Petersen sagde under 1. behandlingen, at detailhandelen skal koncentrere sig om at markedsføre færre varer i tilbudsaviserne, til skatteministeren
Spørgsmål 88 på L 50
svar SAU spm 88 DOK11536719

Spm. 89

Spm., om der er retlige hindringer - herunder i forhold til EU-retten - for at undtage aviser med en lavere udgivelsesfrekvens, til skatteministeren
svar SAU spm 89 DOK11536743
Spørgsmål 89 på L 50

Spm. 90

Spm. om at oplyse, om der er butikskæder, der i dag ikke benytter internettet til markedsføring og som forventes at ville begynde på det som følge af indførelse af reklameafgiften, til skatteministeren
Spørgsmål 90 på L 50
svar SAU spm 90 DOK11538476

Spm. 91

Spm. om, hvorfor det står i bemærkningerne til lovforslaget, at : "En lavere gennemsigtighed vil kunne medføre højere forbrugerpriser.", til skatteministeren
svar SAU spm 91 DOK11536799
Spørgsmål 91 på L 50

Spm. 92

Spm. om, hvorledes det vil medvirke til en reduktion af papiraffald, at aviser med ensartet redaktionelt indhold, til skatteministeren
Spørgsmål 92 på L 50
svar SAU spm 92 DOK11536828

Spm. 93

Spm. om Svanemærkede reklametryksager udgør en større eller mindre miljøbelastning end Blomst-mærkede reklametryksager, til skatteministeren
svar sau spm 93 [DOK11554731]
Spørgsmål 93 på L 50

Spm. 94

Spm. om, hvilke konsekvenser det vil få for markedsføringen af miljømærker i Danmark, at Dansk Standard skal bruge ressourcer på at behandle ansøgninger om Blomst-mærkede tryksager, til skatteministeren
Spørgsmål 94 på L 50
svar sau spm 94 [DOK11554868]

Spm. 95

Spm. om, det er tilsigtet, at husstandsomdelt markedsføring af identiske sportslige arrangementer behandles forskelligt i forhold til reklameafgiften, til skatteministeren
svar SAU spm 95 DOK11536881
Spørgsmål 95 på L 50

Spm. 96

Spm. om, det er tilsigtet, at husstandsomdelt markedsføring af identiske kulturelle arrangementer behandles forskelligt i forhold til reklameafgiften, til skatteministeren
Spørgsmål 96 på L 50
svar SAU spm 96 DOK11536931 (2)

Spm. 97

Spm. om, på hvilket grundlag Skatteministeriet baserer sin vurdering af, at reklameafgiften vil medføre færre tilbudsaviser, og hvor mange dagligvarekæder har været inddraget i vurderingen, til skatteministeren
svar sau spg 97 DOK11566244
Spørgsmål 97 på L 50

Spm. 98

Spm. om at vurdere konsekvenserne for uge- og dagbladene, hvis dagligvarebranchen skærer i antallet af annoncer, men opretholder annonceringen i tilbudsaviserne, til skatteministeren
Spørgsmål 98 på L 50
svar sau spg 98 DOK11566243

Spm. 99

Spm. om, at en månedsavis kan være med til at fremme mediemangfoldigheden, til skatteministeren
svar SAU spm 99 DOK11571876
Spørgsmål 99 på L 50

Spm. 100

Spm. om at redegøre for ministeren holdning til baggrunden for forskelsbehandlingen mellem en virksomhed som Post Danmark og en virksomhed som Bladkompagniet, til skatteministeren
Spørgsmål 100 på L 50
svar SAU spm 100 DOK11571895

Spm. 101

Spm. om at kommentere det forhold, at dele af dagligvarebranchen tilkendegiver, at man forventer at bibeholde omfanget af tilbudsaviser, til skatteministeren
svar SAU spm 101 DOK11571913
Spørgsmål 101 på L 50

Spm. 102

Spm. om, hvordan ministeren vil udbedre, at lovforslaget reelt lægger op til, at Post Danmark og private postdistributionsvirksomheder forskelsbehandles, da det er umuligt for alle andre virksomheder end Post Danmark at indføre listepriser, til skatteministeren
Spørgsmål 102 på L 50
svar SAU spm 102

Spm. 103

Spm. om, hvordan ministeren vil forsvare, at Post Danmarks de facto monopol på brevomdeling styrkes, hvis reklameafgiftsloven vedtages i sin nuværende form, til skatteministeren
svar SAU spm 103 DOK11572034
Spørgsmål 103 på L 50

Spm. 104

Spm. om, hvordan ministeren forholder sig til erhvervs- og vækstministerens udtalelse om, at man skal bekæmpe monopoler og karteldannelse i Danmark, til skatteministeren

Spm. 105

Spm. om at redegøre for, hvorfor ministeren ikke forventer, at forbrugerpriserne vil stige trods tilkendegivelserne om det modsatte fra dagligvarebranchen og de enslydende vurderinger i bemærkningerne til lovforslaget, til skatteministeren
Spørgsmål 105 på L 50
svar SAU spm 105 DOK11571944

Spm. 106

Spm. om ministeren kan redegøre for, om ”tid” betyder 14 dage, en måned, et kvartal, seks måneder eller længere, til skatteministeren
svar SAU spm 106 DOK11575039
Spørgsmål 106 på L 50

Spm. 107

Spm. om ministeren vil forholde sig til Bladkompagniets vurdering af, at indførelse af reklameafgiftsloven i dens nuværende form, til skatteministeren
Spørgsmål 107 på L 50
svar SAU spm 107 DOK11575104

Spm. 108

Spm. om ministeren kan tilsende udvalget sit talepapir fra samrådet den 29/11-12 om samrådsspørgsmål A-D (Reklameafgiftsloven), til skatteministeren
svar sau spm 108 DOK11576188
Spørgsmål 108 på L 50

Spm. 109

Spm. om teknisk bistand til at udarbejde et ændringsforslag, som afgiftsfritager tryksager fra kulturinstitutioner, der modtager offentlig støtte, til skatteministeren
Spørgsmål 109 på L 50
svar sau spm 109 DOK11576190 (2)

Spm. 110

Spørgsmål om teknisk bistand til at udarbejde et ændringsforslag, som sikrer, at tryksager, som er miljømærket med et af de to øvrige offentligt anerkendte miljømærker, til skatteministeren
Spørgsmål 110 på L 50
svar sau spm 110 DOK11576192
L 50 - spørgsmål 110

Spm. 111

Spm. om teknisk bistand til at udarbejde et ændringsforslag, som fjerner påbuddet om listepriser for virksomheder, til skatteministeren
Spørgsmål 111 på L 50
svar sau spm 111 DOK11576203

Spm. 112

Spm. om en mulig konsekvens af reklameafgiften vil være, at der sker en forøgelse af reklamemængden i andre medier, herunder internet, til skatteministeren
svar sau spm 112 DOK11576172
Spørgsmål 112 på L 50

Spm. 113

Spm. om Post Danmark kan undgå at blive omfattet af reklameafgiften, til skatteministeren

Spm. 114

Spm. om oplysningerne i den rapport, som udvalget har modtaget fra Copenhagen Economics om erfaringerne med en reklameafgift i Østrig, til skatteministeren
Spørgsmål 114 på L 50
svar sau spm 114 DOK11576175

Spm. 115

Spm. om, at afgiften ikke konsekvent følger afgrænsningen efter Nej tak-ordningen, til skatteministeren
svar sau spm 115 DOK11576176
Spørgsmål 115 på L 50

Spm. 116

Spm. om hvilke foreninger, der er omfattet af loven og hvilke foreninger, der ikke er omfattet af loven, til skatteministeren
Spørgsmål 116 på L 50
svar sau spm 116

Spm. 117

Spm. om det er korrekt, at Skatteministeriet ikke ved, hvilke landsdækkende og lokale aviser, der vil blive ramt af reklameafgiften, til skatteministeren
svar sau spm 117 DOK11576179
Spørgsmål 117 på L 50

Spm. 118

Spm. om en reduktion af virksomhedernes markedsføring vil have økonomiske konsekvenser for erhvervslivet i form af mindre omsætning, til skatteministeren
Spørgsmål 118 på L 50
svar sau spm 118 DOK11576180

Spm. 119

Spm. om reklameafgiften må forventes at have negative økonomiske konsekvenser for den del af erhvervslivet, der producerer eller distribuerer de husstandsomdelte reklamer, til skatteministeren
svar sau spm 119
Spørgsmål 119 på L 50

Spm. 120

Spm. om, at afgiften vil få beskæftigelsesmæssige konsekvenser for disse brancher, til skatteministeren
Spørgsmål 120 på L 50
svar sau spm 120 DOK11576182

Spm. 121

Spm. om, hvorledes markedsføring af kulturelle institutioner så som teatre og spillesteder er omhandlet i Nej tak-ordningen, til skatteministeren
svar sau spm 121
Spørgsmål 121 på L 50

Spm. 122

Spm. om en publikation som By og Kultur, vil skulle betale reklameafgift, til skatteministeren
Spørgsmål 122 på L 50
svar SAU spm 122 DOK11576184

Spm. 123

Spm. om, at By og Kultur fra Frederiksberg Kommune omfattes af reklameafgiften, til skatteministeren
svar SAU spm 123 DOK11576183
Spørgsmål 123 på L 50

Spm. 124

Spm., om kommunerne vil blive DUT-kompenseret for de øgede udgifter, de pålægges som følge af reklameafgiftsloven, til skatteministeren
Spørgsmål 124 på L 50
svar SAU spm 124 DOK11576177

Spm. 125

Spm. om de økonomiske konsekvenser for teatre, spillesteder m.v. af reklameafgiftsloven, til skatteministeren
svar SAU spm 125 DOK11576209
Spørgsmål 125 på L 50

Samrådsspørgsmål

Spm. A

Samrådsspm. om ministeren kan redegøre for de konkurrencemæssige konsekvenser ved indførelse af afgifter på husstandsomdelte reklamer, til skatteministeren

Spm. B

Samrådsspm. om ministeren forventer, at en afgift på husstandsomdelte reklamer vil få betydning for de erhverv, som producerer og distribuerer husstandsomdelte reklamer, til skatteministeren

Spm. C

Samrådsspm. om ministeren, på baggrund af regeringens miljømæssige argumenter vil forklare logikken i, at en månedsavis skal betale afgift, mens en ugeavis er fritaget efter lovforslaget , til skatteministeren

Spm. D

Samrådsspm. om, hvorfor finder ministeren det rimeligt, at bl.a. teatre og kulturhuse bliver ramt af afgiften på husstandsomdelte reklamer, til skatteministeren

Denne side er en støtteside til TaxCons betalingstjenester, www.momsmail.dk og www.skattemail.dk.

Brugen af informationerne på siden er underlagt TaxCons almindelige ansvarsfraskrivelse.

TaxCon Medier I/S påtager sig således intet ansvar for oplysningernes rigtighed eller fuldstændighed og ej heller noget ansvar for økonomiske konsekvenser af at have truffet beslutninger på baggrund af oplysninger fundet på dette websted.