L 51 Forslag til lov om ændring af lov om afgift af svovl (Bundfradrag i svovlafgiften).

Med lovforslaget indføres et nyt midlertidigt bundfradrag i svovlafgiften for kul, koks og petroleumskoks m.v. brugt til tung proces. Det nye fradrag, der afløser det nuværende bundfradrag i svovlafgiften, er udformet efter svovlindhold pr. GJ brændsel. Forslaget retter sig mod virksomheder med et meget stort brændselsforbrug.

Lovforslaget udmønter et element i Energiaftale 2012 indgået den 22. marts 2012 mellem Regeringen (Socialdemokratiet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti), Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti.

Det foreslås, at loven træder i kraft den 1. januar 2013.

Fremsat den: 1. november 2012. Forslag som fremsat.

Vedtaget den: 14. december 2012. Forslag som vedtaget.
Lov nr: 1256 af 18. december 2012

Bilag

Bilag 1

Høringsskema og høringssvar, fra skatteministeren
Høringssvar_svovl
høringsskema svovl

Bilag 2

Udkast til tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

Bilag 3

Fastsat tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

Bilag 4

1. udkast til betænkning

Bilag 5

Betænkning afgivet den 5. december 2012

Denne side er en støtteside til TaxCons betalingstjenester, www.momsmail.dk og www.skattemail.dk.

Brugen af informationerne på siden er underlagt TaxCons almindelige ansvarsfraskrivelse.

TaxCon Medier I/S påtager sig således intet ansvar for oplysningernes rigtighed eller fuldstændighed og ej heller noget ansvar for økonomiske konsekvenser af at have truffet beslutninger på baggrund af oplysninger fundet på dette websted.