Almindelig del

Samrådsspørgsmål

Spm. A

Samrådsspm. om, hvorfor Skatteudvalget ikke er blevet orienteret om fejlene i bankordningen, før DR og Børsen bringer historien, næsten 10 måneder efter Skatteministeriet er blevet opmærksom på sagen, til skatteministeren

Spm. B

Samrådsspm. om, hvordan ministeren vil sikre, at Skatteudvalget får korrekte oplysninger og informeres i tide om bl.a. sagerne om fejl i bankordningen og udviklingen af det nye inddrivelsessystem, før journalister afslører sagerne, til skatteministeren

Spm. C

Samrådsspm. om at redegøre for det forlig, der er indgået med 61 pensionsplaner i forbindelse med sagen om svindel med udbytteskat, til skatteministeren

Spm. D

Samrådsspm. om der er givet nogen former for rabat eller mulighed for at trække omkostninger fra det beløb, som tilbagebetales til den danske stat, til skatteministeren

Spm. E

Samrådsspm. om forliget med de 61 pensionsplaner i forbindelse med sagen om udbytteskat handler om 2,9 mia. kr. eller 4,1 mia. kr., til skatteministeren

Spm. F

Samrådsspm. om forliget med de 61 pensionsplaner i forbindelse med sagen om udbytteskat indeholder nogen form for straffrihed, til skatteministeren

Spm. G

Samrådsspm. om at redegøre for processen omkring regeringens beslutning om at udskyde det nye boligskattesystem til 2024, til skatteministeren

Spm. H

Samrådsspm. om at redegøre for ministerens mangelfulde orientering og inddragelse af forligskredsen og Folketinget i forbindelse med beslutningen om at udskyde det nye boligskattesystem til 2024, til skatteministeren

Spm. I

Samrådsspm. om

Spm. J

Samrådsspm. om ministeren enig i, at embedsmænd skal ansættes på baggrund af deres faglige kompetencer, til skatteministeren

Spm. K

Samrådsspm. om ministerens holdning til, at ansættelsen af den nye pressechef i Skatteministeriet med partipolitisk baggrund risikerer at underminere tilliden til embedsværkets neutralitet, til skatteministeren

Spm. L

Samrådsspm. om ministerens holdning til, at ansættelsen af Skatteministeriets nye pressechef og en række andre ministeriers ansættelse af nye presse- og kommunikationschefer med en rød partipolitisk fortid har skabt debat med dertilhørende risiko for yderligere mistillid i befolkningen til politikerne, til skatteministeren

Spm. M

Samrådsspm. om, hvordan tredoblingen af afgiften på engangsservice og bæreposer af plastik vil påvirke forbruget af genbrugsplast, til skatteministeren og miljøministeren

Spm. N

Samrådsspm., om hensyn til den eventuelle øgede grænsehandel med engangsservice, til skatteministeren og miljøministeren

Spm. O

Samrådsspm. om ministeren vil redegøre for de punkter på ECOFIN-rådsmødet den 21. januar 2020, som er relevante for Skatteudvalget, til finansministeren

Spm. P

Samrådsspm., om ministeren vil redegøre for de EU-forslag med relevans for Skatteudvalget, som ventes behandlet i 1. halvår 2020 under det kroatiske EU-formandskab, til finansministeren

Spm. Q

Samrådsspm. om at få klarlagt usikkerheden om regeringsafgifterne for elbiler i 2021, til skatteministeren

Spm. R

Samrådsspm. om at registreringsafgifterne ikke kommer til at stige, før det nye afgiftssystem er klarlagt, til skatteministeren

Spm. S

Samrådsspm. om at redegøre for, at en række eksperter i USA i TV2 den 25. januar 2020 kritiserer, at forliget vil få bagmændene til at stå meget stærkere i en straffesag, til skatteministeren

Spm. T

Samrådsspm. om det er lovligt, at en dansk myndighed direkte eller indirekte betaler en privat virksomheds bøde, som denne er pålagt, til skatteministeren

Spm. U

Samrådsspm. om, hvad ministeren vil gøre for at de generøse hjælpepakker fra staten ikke ender hos virksomheder, der benytter sig af skattely, til skatteministeren

Spm. V

Samrådsspm. om, hvilke initiativer regeringen vil tage i EU for at komme problemerne med interne skattely til livs, til udenrigsministeren, kopi til skatteministeren

Spm. W

Samrådsspm. om at redegøre for de punkter og rådskonklusioner, der forventes behandlet på ECOFIN i skriftlig procedure, og som er relevante for Skatteudvalget, til skatteminisreren

Spm. X

Samrådsspm. om, hvilke juridiske muligheder inden for EU-retten, som regeringen ønsker at benytte sig af med henblik på at undgå at hjælpepakker kan ende hos en dansk virksomhed, som er kontrolleret (direkte eller indirekte) af en ejer med base i et land på EU's sortliste over skattely, til erhvervsministeren og skatteministeren

Spm. Y

Samrådsspm. om, hvorledes regeringen nu tolker EU-retten med hensyn til at give støtte til virksomheder med forbindelser til skattely, til skatteministeren og erhvervsministeren

Spm. Z

Samrådsspm., om regeringen har tænkt sig at følge EU-Kommissionens anbefaling om at gøre al støtte betinget af fravær af forbindelser med sortlistede skattely, til skatteministeren og erhvervsministeren

Denne side er en støtteside til TaxCons betalingstjenester, www.momsmail.dk og www.skattemail.dk.

Brugen af informationerne på siden er underlagt TaxCons almindelige ansvarsfraskrivelse.

TaxCon Medier I/S påtager sig således intet ansvar for oplysningernes rigtighed eller fuldstændighed og ej heller noget ansvar for økonomiske konsekvenser af at have truffet beslutninger på baggrund af oplysninger fundet på dette websted.