Folketingsbilag 8. juli 2024 - 14. juli 2024

Almindelig del

Bilag

Bilag 312

Henvendelse af 7/7-24 fra Lars Wismann om manglende åbenhed i Vurderingsstyrelsens vurderinger (bemærkninger til SAU alm. del - svar på spm. 513)

Bilag 313

Internt dokument

Bilag 314

Samlenotat for de ventede punkter på dagsordenen forrådsmødet (ECOFIN) 16. juli 2024, fra økonomiministeren

Spørgsmål og svar

Spm. 607

Vil ministeren oplyse, hvor stort et markedsføringsbudget Skattestyrelsen har, og hvad kampagnen ”Skat er ikke enkelt. Det er derfor, vi er her” har kostet?

Spm. 608

Mener ministeren, at det er hensigtsmæssigt, at Skattestyrelsen reklamerer med, hvor kompliceret vores skattesystem er?

Spm. 609

Vil ministeren redegøre for, om forfalden misligholdt gæld til tilbagebetalingskrav af for meget udbetalt børne- og ungeydelse efter børne- og ungeydelsesloven, er omfattet af § 22 i cirkulæreskrivelse om naturalisation (CIS nr. 9461 af 17. juni 2021)? Vil ministeren i afkræftende fald, eventuelt med bidrag fra Skatteministeriet, Gældsstyrelsen og Udbetaling Danmark, redegøre for, hvor mange herboende udlændinge pr. 1. juli 2024 i samlet antal fysiske personer og beløb i kroner, der har forfalden gæld til inddrivelse hos Gældsstyrelsen eller Udbetaling Danmark vedrørende tilbagebetalingskrav af for meget udbetalt børne- og ungeydelse og SU? Vil ministeren endvidere, uden at tilkendegive generel tilfredshed med indfødsretsaftalen, tilkendegive, om ministeren vil være villig til at foreslå de øvrige partier i indfødsretsaftalekredsen, at forfalden misligholdt gæld til offentlige parkeringsafgifter og tilbagebetalingskrav af for meget udbetalt SU og børne- og ungeydelse skal omfattes af de udtømmende gældstyper under cirkulæreskrivelsens § 22, og vil ministeren bekræfte, at disse let kan tilføjes af ministeren uden lovændringer blot efter aftale med de øvrige ordførere i aftalekredsen?

Denne side er en støtteside til TaxCons betalingstjenester, www.momsmail.dk og www.skattemail.dk.

Brugen af informationerne på siden er underlagt TaxCons almindelige ansvarsfraskrivelse.

TaxCon Medier I/S påtager sig således intet ansvar for oplysningernes rigtighed eller fuldstændighed og ej heller noget ansvar for økonomiske konsekvenser af at have truffet beslutninger på baggrund af oplysninger fundet på dette websted.